Završena Škola „Civilno društvo za početnike“

Predstavnica Mladiinfo Montenegro učestvovala je na petodnevnoj školi “Civilno društva za početnike” koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u periodu od 27.03. do 31.03.2017. godine u Podgorici.

Škola se realizuje u okviru projekta koji je finansijski podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Cilj škole bio je doprinos edukaciji mladih o načinima na koje mogu doprinijeti svojoj zajednici, kao i o tome kako se mogu aktivnije uključiti u tokove i procese društvenih promjena. Polaznici škole imali su priliku da se upoznaju sa različitim teorijskim pristupima pojmu civilnog društva, njegovom značaju, ali i ograničenjima, sa istorijskim kontekstom razvoja civilnog društva u Crnoj Gori.

Predavači škole “Civilno društvo za početnike” bili su istaknuti predstavnici crnogorskog civilnog društva sa višegodišnjim iskustvom u polju demokratije, ljudskih prava, biznisa, evropskih integracija, javnih politika i građanske participacije.

Na prvom danu škole dvadeset mladih ljudi imalo je priliku da se upozna sa Goranom Đurovićem, dugogodišnjim NVO aktivistom i predsjednikom UO najveće koalicije nevladinih organizacija u Crnoj Gori koja broji preko 100 NVO – Koalicija NVO – Saradnjom do cilja koji je govorio o ulozi NVO u civilnom društvu.

U toku drugog dana škole predavači su bili Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centara za monitoring i istraživanje – CeMI. Oni su govorili o civilnom društvu i javnim politikama, odnosu civilnog društva i izvršne vlasti, odnosu političkih partija i civilnog društva, mehanizmima saradnje i iskustvima sa Evropskom unijom.

Tema trećeg dana škole bio je građanski aktivizam, aktivizma mladih kao i praktična iskustva koje je sa učesnicima podjelila izvršna direktorica CRNVO-a Ana Novaković.

U okviru teme Civilno društvo u zaštiti ljudskih prava organozovana je i posjeta Obusmanu gdje su se Zamjenice Zaštitnika Zdenka Perović i Snežana Mijušković sastale sa polaznicima škole. U razgovoru su predstavile mandat, misiju, način i rezultate rada institucije Zaštitnika. Kroz pitanja, odgovore i primjere iz prakse polaznici su nučili više o nadležnostima i postupanju Zaštitnika. Zamjenice Zaštitnika govorile su o procedurama obraćanja, načinima podnošenja pritužbe, njenog razmatranja kao i okončanja. Detaljnije je govoreno o nadležnostima Zaštitnika iz oblasti prava djeteta, mladih, socijalnog staranja, kao i Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i suđenje u razumnom roku.

Za sami kraj škole govorilo se na temu Civilno društvo u procesu evropskih integracija o kojoj je govorila izvršna direktorica Daliborka Uljarević. Polaznici su imali čast da kao goste predavače slušaju Nj.E. Ambasadora Republike Slovenije u Crnoj Gori i predstavnica Slovačke ambasade u Podgorici koji su podjelili iskustva rada nevladinog sektora u njihovim zemljama.

Svi polaznici škole učestvovaće i u pisanju Zbornika gdje će biti objavljeni radovi a koji se odnose na teme civilnog društva, građanskog aktivizama i razvoja demokratije u Crnoj Gori, stanja u oblasti ljudskih prava, procesa evropskih integracija, učešća mladih u političkom životu Crne Gore.

 

Please follow and like us: