Završena obuka za pisanje projekata

Predstavnica M!M-a prisustvovala je obuci za 16 predstavnika omladinskih organizacija na temu pisanja projekata i prikupljanja sredstava u okviru projekta ”Civilno društvo za početnike”, koji ima za cilj viši stepen uključenosti mladih u rad i djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori.

Projekat sprovodi CRNVO a podržan je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Učesnicima se na otvaranju ove obuke ispred CRNVO obratila Zorana Marković koja je istakla da su omladinske nevladine organizacije jedan od ključnih aktera u edukaciji mladih ljudi i promociji građanskog aktivizma. Iz ove NVO smatraju da su omladinske organizacije upravo te koje pružaju mladim ljudima prostor neophodan za njihovo uključivanje u društvene tokove i procese. Kao takvim, neophodno im je dalje unaprjeđenje kapaciteta za efikasno bavljenje omladinskim i studentskim problemima.

Obuka o pisanju projekata koju je vodio Goran Đurović šef TACSO kancelarije u Crnoj Gori organizovana je u cilju ojačavanja kapaciteta za buduće planiranje i realizaciju aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja mladih ljudi u Crnoj Gori. Predstavnici omladinskih organizacija kroz ovu obuku mogli su naučiti da identfikuju probleme mladih ljudi u društvu i definišu načine na koje će se njima baviti. Takođe učesnici su stekli praktično iskustvo pisanja projekata i njihove realizacije.

Trening je bio koncipiran kao kombinacija teorijskog i praktičnog znanja. Nakon obrade određene oblasti, učesnici su imali priliku da kroz praktičan rad u grupama usvojeno znanje primijene na konkretnim primjerima.

Prvi dio treninga bio je posvećen temi civilnog društva i građanskog aktivizma, kao uvodu u nastavak konkretne priče o pisanju projekata. Učesnici su na praktičnim primjerima, idejama koje su sami razvili postepeno prelazili korake pisanja projekata. Trening je pokrio i obuku o pisanju budžeta, ali i projektno izvještavanje.

Na kraju samog treninga učesnici su dobili sertifikate o pohađanju obuke za pisanje projekata kao i o učešću na cjelokupnoj Školi civilnog društva za početnike.

Please follow and like us:

Leave a Reply