mladiinfo

WISE nagrade u oblasti obrazovanja

Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za WISE nagrade za 2018. godinu.

 

OBLAST:

 

Edukacija.

 

OPIS

 

Nagrade WISE 2018 će identifikovati, proslaviti i promovisati šest inovativnih projekata za njihov pozitivan doprinos obrazovanju i društvu. Program naglašava inicijative koje se smatraju najkreativnijim i efikasnijim u pronalaženju rješenja za izazove obrazovanja na bilo kom nivou i u svim okruženjima. U iznalaženju ovih modela, WISE pomaže izgradnji mreže priznatih proizvođača promjena koje inspirišu transformaciju i inovacije u obrazovanju.

Predstavnici projekata pozivaju se da podnesu prijave za demonstriranje prirode i dosega njihovih aktivnosti. Prošli projekti su se bavili širokim spektrom problema i težnjama, uključujući pristup kvalitetnom obrazovanju, mogućnostima za učenje tokom cijelog života i obrazovanjem u hitnim kontekstima.
Do danas su nagrade WISE priznale 54 projekta za njihov inovativni, transformativni uticaj. Prijavite svoj projekat na konkurs za šansu da budete priznati kao lider u obrazovanju. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi učešća na istom.

 

USLOVI

 

Pravo da se prijave imaju organizacije i ustanove koje se bave obrazovanjem na bilo kom nivou i u bilo kojoj kategoriji. Projekti moraju biti inovativni i kreativni.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da pošalju svoj inovativni projekat na zvaničnoj platform za prijavljivanje projekata koja se nalazi na zvaničnom sajtu organizacije.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

30. januar 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnijn informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije:
WISE nagrade u oblasti obrazovanja

Please follow and like us: