mladiinfo

WFUNA traži pripravnike: stažirajte u Njujorku

Svjetska federacija udruženja Ujedinjenih nacija (World Federation of United Nations Associations – WFUNA) objavljuje konkurs za prijem pripravnika u sektoru za mir i bezbjednost u prostorijama organizacije u Njujorku.

OBLAST:

mir i bezbjednost

OPIS

WFUNA nudi šestomjesečni pripravnički program pojedincima koji su zainteresovani za sticanje iskustva u međunarodnoj nevladinoj organizaciji. Program je osmišljen tako da mladima pruži profesionalno iskustvo kroz rad u kancelarijama WFUNA u sjedištu UN-a u Njujorku ili Ženevi. Radni angažman uključuje puno radno vrijeme od 40 časova sedmično – od 9:30h do 17:30h. Pripravnici će imati obuku o svojim specifičnim zadacima, mogućnostima za sticanje vještina i priliku da upravljaju projektima i aktivnostima.

Pripravnik će pomagati višem zvaničniku u WFUNA organizaciji u aktivnostima koje se odnose na mir i bezbjednost. Pored toga, pripravnik će obavljati i druge poslove u kancelariji u Njujorku. Konkretne odgovornosti pripravnika su:

• prisustvo na relevantnim sastancima u vezi sa radom WFUNA;
• ažuriranje i održavanje baze podataka kontakata i poštanske liste;
• prisustvovanje sastancima relevantnih mreža civilnog društva i radnih grupa;
• podrška Kancelariji za mir i bezbjednost u koordinaciji rada, uključujući vezu s drugim osobljem i partnerima WFUNA;
• pomoć pri izradi prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava, koncepta i planova;
• organizovanje sastanaka, konferencijskih poziva i događaja; bilježenje i sastavljanje sažetaka;
• pomoć u obavljanju administrativnih zadataka (telefonski pozivi, štampanje / kopiranje i unos podataka);
• pomoć u komunikacijama – korespondencija, ažuriranje veb stranica i naloga na društvenim mrežama.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• obavezna bečelor i poželjna master diploma;
• sposobnost za samostalan rad, određivanje poslovnih prioriteta i upravljanje višestrukim zadacima i rokovima u aktivnom radnom okruženju;
• odlične usmene i pisane komunikacione vještine, interpersonalne i tehničke vještine;
• interesovanje za međunarodne poslove, izgradnju mira i / ili mirovne operacije;
• odlično poznavanje engleskog jezika (poznavanje drugog stranog jezika je poželjno);
• iskustvo sa Salesforce-om ili bazom podataka je poželjno;
• iskustvo sa društvenim medijima i upravljanje veb stranicama;
• prethodno iskustvo / znanje o aktivnostima UN-a u vezi sa relevantnom oblasti je prednost;
• važeća američka viza.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

3. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Svjetska federacija udruženja UN (WFUNA) je globalna neprofitna organizacija koja radi na jačim i efikasnijim Ujedinjenim nacijama. Osnovana 1946. godine, organizacija zastupa i upravlja članstvima više od 100 UN udruženja i njihovih članova.

Detaljnije: WFUNA traži pripravnike: stažirajte u Njujorku

Please follow and like us: