Uvođenje softvera protiv plagijarizma na svim fakultetima

Na prezentaciji pod nazivom “iThenticat softvera za detekciju, plagijarizma”, kojoj je prisustvovala predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro, saopšteno je da će do 5 600 podnesaka moći će da se nađe na kontroli softvera protiv plagijarizma koji je pribavljen na dvije godine kroz projekat Ministarstva prosvjete u saradnji sa Svjetskom bankom.
Tokom prezentacije održane u prostorijama Ministarstva prosvjete obratila se predstavnica Direktorata za visoko obrazovanje Biljana Mišović, kao i predstavnici američke kompanije Turnitin LLC koja je pribavila softver: regionalni menadžer Goa Borek i direktor marketinga za Evropu, Bliski istok i Afriku Klaudija Dovel.
Kako su istakli iz Ministarstva prosvjete, na redu je obuka predstavnika ustanova visokog obrazovanja za korišćenje softvera, kao i potpisivanje pojedinačnih ugovora o licenci sa svim ustanovama, kao krajnjim korisnicima, koje će same definisati procedure primjene. Planirano je da ovo bude završeno tokom jula, nakon čega će softver početi da se koristi.
“Svim ustanovama smo proslijedili dopis sa pitanjem koliko ima radova koji bi bili potencijalno podložni kontroli, te smo dobili povratnu informaciju i na osnovu nje krenuli u Projekat. Definisanje posljedica za one koji plagiraju radove je na ustanovama, baš kao i sami proces utvrđivanja. Ministarstvo je sa druge strane, svjesno da je za društvo nemjerljivo značajno posvetiti se ovoj temi, i zato smo i ušli u Projekat.” kazala je Mišović.
Softver iThenticate omogućiće ustanovama visokog obrazovanja pristup najpoznatijim svjetskim bazama podataka otvorenog i zatvorenog tipa, iz svih oblasti, u cilju sveobuhvatne provjere radova.
Na pitanje da li će se kontrolisati neki od radova koji su ranije bili predmet interesovanja javnosti i za koje se sumnjalo da su plagijati, Mišović je rekla: “Procedura pokretanja postupka je na samim ustanovama, baš kao i propisivanje posljedica za one za koje se utvrdi da su plagirali rad. Dakle, ustanova je autonomna u tom dijelu jer je riječ o pitanju akademske prirode”.

Please follow and like us: