mladiinfo

Učestvujte u trening kursu u Velikoj Britaniji

U okviru ERASMUS+ Key Action projekta, NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) poziva sve omladinske radnike, lidere i edukatore da se prijave za učešće u trening kursu pod nazivom “Intercultural Dialogue through Creative Writing” koji će se održati u periodu od prvog do devetog marta u Birmingemu, Velika Britanija.

 

OBLAST:

 

kreativno pisanje, interkulturalni dijalog

 

OPIS

 

Trening kurs “Intercultural Dialogue through Creative Writing” se organizuje u okviru Erasmus + Key Action programa, a ima za cilj da poveća kompetencije omladinskih radnika i edukatora koje se odnose na korišćenje kreativnog pisanja kao sredstva za interkulturalni dijalog i učenje.

Učesnici će imati priliku da prošire svoja znanja o kreativnom pisanju, njegovim alatima, metodama i tehnikama u odnosu na interkulturalno učenje i dijalog. Odabrani kandidati će direktno upoznati različite metode i alate kreativnog pisanja i razmišljati o načinima njihove primjene u svojim praksama – u procesu borbe protiv govora mržnje u zemljama učesnicama, borbi protiv korijena diskriminacije i uspostavljanja dijaloga između različitih grupa u društvima. Konkretni ciljevi trening kursa su:

– proširiti znanja učesnika o upotrebi kreativnog pisanja kao sredstva za inovativno učenje u radu sa različitim grupama mladih ljudi, uključujući mlade ljude sa slabijim mogućnostima;
– povećati sposobnosti učesnika kako bi koristili metode, tehnike i alate kreativnog pisanja u svakodnevnom radu i u potpunosti podržali lični i profesionalni razvoj mladih ljudi;
– istražiti načine implementacije kreativnog pisanja kao alata za interkulturalno učenje i dijalog;
– podići svijest učesnika o načinu korišćenja kreativnog pisanja kao sredstva za borbu protiv stereotipa i predrasuda, suzbijanje korijena diskriminacije i uspostavljanje dijaloga između različitih grupa u društvu;
– primjeniti znanja stečena na trening kursu u zemljama učesnika/ca i podržati razmjenu dobrih radnih praksi u oblasti kreativnog pisanja u okviru omladinskog rada;
– obezbijediti učesnicima priliku da razviju pojedinačne kompetencije – komunikacija, kreativnost, sposobnost za rješavanje problema i timski rad;
– proširiti znanje učesnika o programu Erasmus + i podržati razvoj novih projektnih ideja posebno u okviru Key Action 1.

Aktivnost će se zasnivati na neformalnom pristupu. Tokom treninga, učesnici će učestvovati u diskusijama i debatama, timskim i individualnim izazovima, igrama uloga, interaktivnim prezentacijama, rješavanju problema i kreativnim izazovima. Takođe će istraživati različite metode, tehnike i alate kreativnog pisanja. Neke od metoda će se zasnivati na individualnom radu učesnika, a neke će učesnicima pružiti priliku da rade u manjim ili većim timovima zajedno sa ljudima koji dolaze iz različitih kultura.

Učesnicima će biti pokriveni troškovi smještaja, hrane, aktivnosti, vize i putni troškovi. Kandidati su u obavezi da sami obezbijede zdravstveno osiguranje.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju omladinski radnici, lideri i edukatori. Kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

– starosna granica: od 22 do 30 godina;
– prethodno iskustvo u omladinskom radu, oblast neformalnog obrazovanja;
– odlično znanje engleskog jezika;
– sposobnost za učestvovanje u svim projektnim aktivnostima: pripremne aktivnosti, cjelokupan trening kurs i prateće aktivnosti u organizacijama/zajednicama učesnika;
– izraženo interesovanje za kreativno pisanje, interkulturalno učenje i dijalog, borbu protiv diskriminacije.

Prethodno iskustvo u oblasti kreativnog pisanja nije potrebno.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati na e-mail adresu: [email protected] Predmet poruke je neophodno naznačiti sa: “Intercultural Dialogue through Creative Writing”.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

1. decembar 2017. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine. Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

Detaljnije: [email protected]

Please follow and like us: