mladiinfo

Trodnevni trening za OCD u Budvi

U okviru projekta “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija za poboljšanje uslova rada i dijaloga s javnim institucijama”, Udruzenje zastite na radu CG organizovaće trodnevni trening – od 19. do 21. septembra, u hotelu Slovenska plaža, u Budvi.

Glavni cilj ove aktivnosti je pružanje trodnevnog treninga za organizacije civilnog društva, medijske organizacije i javne institucije u Crnoj Gori. Cilj ovog treninga je ojačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih instituacija u oblasti standarda zaštite i zdravlja na radu, vještine zagovaranja i lobiranja, dugoročnog strateško organizacijskog planiranja, diverzifikaciju finansiranja predstavnika organizacija civilnog društva. Predavaci ce biti domaći eksperti za zaštitu i zdravlje na kao i regionalni i EU stručnjaci. Na treningu ce se stavljati focus i na poboljšanje znanja članova regionalnih organizacija civilnog društva na razvoju komunikacijske strategije, komunikacijskih alata i tehnika s javnim i medijskim sadržajima. Programi osposobljavanja takođe će pomoći učesnicima da: zagovaraju priznavanje uloge organizacija civilnog društva, utiču na korist marginalizovanih, dobiju savjete za pomoć u borbi za finansiranje, saznaju o kreiranju prilika, pokažu svoj uticaj kako bi stekli javnu podršku, definišu izgled organizacija civilnog društva u okruženju i kako povezivanje na nacionalnom i regionalnom nivou može pomoći i doprinijeti uticanju na procese odlučivanja.

Vaše učešće potrebno je da prijavite najkasnije do   12.09.2017. godine do 16:30 h

Potvrda učešća biće poslata odabranim kandidatima nakon isteka roka za prijavu.

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte na tel +382 67 412 900

ili na mail [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: