Trening Outward Bound organizacije u Hrvatskoj

Organizacija Outward Bound poziva zainteresovane da se prijave za trening namijenjen omladinskim radnicima, koji će se održati u Hrvatskoj.

Kandidati imaju mogućnost da izaberu jedan od tri perioda u kojima će se trening održati: od prvog do osmog jula, od 15. do 22. jula i od petog do 12. avgusta.

Troškovi participacije iznose 450 eura, a u ovu cijenu su uključeni smještaj i hrana. Putni troškovi nijesu uključeni u ovu cijenu.

Rok za prijavu je 15. jun 2017. godine.

Za sva dodatna pitanja kandidati mogu kontaktirati organizaciju na mejl adresu: [email protected] ili Suzanu Živković na njenu mejl adresu: [email protected]

Please follow and like us: