mladiinfo

Transregional Research Junior doktorske stipendije

U 2017. godini, SSRC nudi dvije stipendije u sklopu svog transregionalnog istraživačkog programa:

– Prva, Transregional Research Junior Scholar Fellowship: InterAsian Contexts and Connections, je osmišljena tako da podrži mlade naučnike dok rade na svom prvom ili drugom projektu i traje šesnaest mjeseci. Ova stipendija se dodjeljuje za projekte koji rekonceptualizuju istraživanja o Aziji kao međusobno povezanoj istorijskoj i geografskoj formaciji koja se proteže od zapadne Azije (uključujući Tursku) preko Evroazije, Centralne Azije , Južne Azije do jugoistočne Azije i istočne Azije, kao i projekte koji istražuju veze izvan ovog prostora. Posebno se podstiču prijedlozi koji istražuju veze između Azije i Afrike.
Pozvani su da se prijave kandidati koji se bave različitim temama – istorijskim i savremenim – a od kandidata će biti zatraženo da opišu na koje načine njihov projekat će doprinijeti razumijevanju InterAsian konteksta i povezanosti. Za ovogodišnje takmičenje odabrano je pet pozivnih prioriteta: Afro-azijska povezanost, humanističke nauke zaštite životne sredine, religijska povezanost, migracija / izbjeglice, resursi i arhivi.Ove teme se ne moraju međusobno isključivati, a kandidati mogu ukazati na interesovanje za više od jednog pozivnog prioriteta.
Stipendija se odnosi na sve oblasti umjetnosti, humanističkih nauka i društvenih nauka.
Kandidati moraju imati diplomu doktorskih studija u trenutku podnošenja prijave i trebalo bi da su doktorirali u zadnjih pet godina (npr. da su stekli doktorsku diplomu u periodu od 2012. do septembra 2017. godine). Međutim, u nekim slučajevima, mogu se razmotriti kandidati koji su stekli doktorsku diplomu i prije šest godina. Kandidati i stipendisti ne moraju biti zaposleni puno radno vrijeme u akademskoj instituciji u trenutku podnošenja zahtjeva, a mogu se prijaviti i nezavisni naučnici. Međutim, od učesnika će biti zatraženo da se pridruže instituciji tokom trajanja programa i da opišu prirodu i formalne i neformalne pripadnosti u preliminarnom prijedlogu, kao i da dostave pismo/a pripadnosti ukoliko budu pozvani da prilože pun prijedlog. Kandidati će takođe morati da detaljno navedu na koje načine će predloženo istraživanje služiti za stvaranje većih, institucionalnih infrastruktura ili za stvaranje novih struktura koje ranije nijesu postojale i / ili nijesu koristile ili doprinosile radu drugih naučnika ili mreži istraživača, u okviru srodne institucije.
Kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta koristeći portal SSRC online za prijavljivanje:
– Online aplikaciju, koja se sastoji od ličnih informacija i podataka o projektu
– Kratak CV
– Bibliografiju projekta
– Jedno pismo preporuke.
Sredstva za stipendije mogu se koristiti za: platu (uključujući dodatnu naknadu), putne i životne troškove na terenu, prikupljanje podataka, kurseve jezika, za pomoć u istraživanju (do 10 odsto od ukupno traženog iznosa), literaturu i materijale, za neku opremu i softver. Za projekte koji su eksplicitno uključeni u petu pozivnu prioritetnu temu uzimaju se u obzir dodatni troškovi. Istraživački fondovi se ne mogu koristiti za univerzitetske troškove, za planove individualnog ili institucionalnog doprinosa penzionisanja, socijalno osiguranje ili za druge programe osiguranja, za plaćanje kredita ili druga lična dugovanja, za uvećanje ličnog / kućnog bogatstva, kao školarina za školovanje djece ili subvencija za publikacije.
Rok za podnošenje prijava je 27.09.2017.
– Druga, SSRC Global Summer Semester Residency at the University of Göttingen, je kratkoročna prilika ponuđena u saradnji sa Global and Transregional Studies Platform at the University of Göttingen, u Njemačkoj, kao InterAsijskom partnerskom institucijom. Ovaj tromjesečni stalni boravak će se održati tokom ljetnjeg semestra u 2018 godini, na univerzitetu u Gotingenu, a koji traje od 15. 04.2018 do 15.07. 2018. Njegov cilj je da podrži malu grupu naučnika koji rade na projektima koji su zasnovani na istraživačkim temama: pokretanje znanja, transregionalni populizam i religijska povezanost. Stipendija se sastoji od 2.500 € / mjesečno i jedne povratne avionske karte u ekonomskoj klasi do Gottingena. Pored toga, univerzitet u Gottingenu će pružiti podršku u obliku kancelarijskog prostora i pristupa univerzitetskim resursima. Otvorena je za sve naučnike iz humanističkih i društvenih nauka (ali ne i umjetnosti). Podnosioci zahtjeva mogu se prijaviti samo za jednu stipendiju. Kandidati moraju imati diplomu doktorskih studija u trenutku primjene. Dužni su da dostave slijedeća dokumenta koristeći portal SSRC online prijavljivanje:
– Online aplikaciju, koja se sastoji od ličnih informacija i podataka o projektu
– Kratak CV
– Bibliografiju projekta
– Jedno pismo preporuke
– Projekat narativnog iskaza (do pet stranica).

Sredstva stipendije trebaju biti trošena tokom tri mjeseca i korištena za troškove života dok je kandidat u stalnom boravku na univerzitetu u Gettingenu.
Rok za podnošenje prijava je: 27.09.2017.

Rok za podnošenje prijava je: 27.09.2017.
Više informacija možete naći na:
http://soap.ssrc.org/?fref=gc&dti=1280986168594259

Please follow and like us: