SWP stažiranje u oblasti političkih nauka u Njemačkoj

SWP je u potrazi za stažistima koji će raditi u oblasti političkih nauka i društvenih nauka u Berlinu 2017. godine.

Pripravnici će raditi tri mjeseca. Aplikanti moraju biti master studenti ili diplomci koji se prijavljuju na master studije.

Plata je u iznosu od 300 eura mjesečno.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju, diplome, preporuke, dokaz o statusu studenta, dokaz o dozvoli za rad u EU i aplikacioni formular: https://www.swp-berlin.org/…/con…/SWPApplicationForm.pdf.

Rok za prijavu je 30. jun 2017. godine.

Za više informacija posjetite stranicu: https://www.swp-berlin.org/…/jobs-internships/internships.

Please follow and like us: