Studentska sesija za mlade na temu ljudskih prava

Evropski omladinski centar Strazbura u Francuskoj organizuje ADV-ENT-ure, studijsku sesiju za mlade, koja će se održati od 12. do 18. novembra 2017. godine.

Cilj je povećanje kapaciteta savjeta mladih da poboljšaju pristup socijalnim pravima mladih.

Mogu se prijaviti svi članovi omladinskih savjeta, koji se interesuju za ljudska prava, kao i članovi omladinskih organizacija. Aplikanti moraju poznavati engleski jezik i biti mlađi od 30 godina.

Rok za prijavu je 15. avgust 2017. godine.

Za više informacija pošaljite mejl: ysrnetwork@gmail.com.
Studentska sesija za mlade na temu ljudskih prava

Evropski omladinski centar Strazbura u Francuskoj organizuje ADV-ENT-ure, studijsku sesiju za mlade, koja će se održati od 12. do 18. novembra 2017. godine.

Cilj je povećanje kapaciteta savjeta mladih da poboljšaju pristup socijalnim pravima mladih.

Mogu se prijaviti svi članovi omladinskih savjeta, koji se interesuju za ljudska prava, kao i članovi omladinskih organizacija. Aplikanti moraju poznavati engleski jezik i biti mlađi od 30 godina.

Rok za prijavu je 15. avgust 2017. godine.

Za više informacija pošaljite mejl: ysrnetwork@gmail.com.

Please follow and like us:

Leave a Reply