mladiinfo

Stipendije za doktorande Instituta tehnologije u Dablinu

Institut tehnologije u Dablinu objavljuje konkurs za dodjelu stipendija svim kanidatima koji namjeravaju da upišu doktorske studije na univerzitetu u Irskoj.

OBLAST:

biohemija, prirodne nauke, agrikulturne nauke, biološke nauke

OPIS

Stipendija koju dodjeljuje Institut iznosi 16, 000 eura na godišnjem nivou i pokriva troškove školarine tokom trajanja studija, a biće obezbijeđena i naknada od 2,000 eura za troškove putovanja koja se odnose na istraživački projekat.
U okviru programa, rad će biti zasnovan na ESHI laboratorijama i kandidati će imati pristup računarskoj opremi i resursima potrebnim za istraživanje.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji imaju osnovnu i master diplomu sa izuzetnim prosjekom ocjena iz relevantnih oblasti. Poželjno je da kandidat posjeduje master diplomu stečenu u oblastima biloških nauka, nauka o zemljištu, agrukulturnih nauka, prirodnih nauka, nauke o atmosferi ili njihove ekvivalente.

NAČIN PRIJAVE

Prijavna procedura se vrši elektronskim putem. Kandidati moraju popuniti online prijavni obrazac i uz njega dostaviti radnu biografiju i propratno pismo.

ROK ZA PRIJAVU:

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 23. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Institut za tehnologiju u Dablinu je jedna od najvećih i najinovativnijih institucija na nivou univerziteta. Kao sveobuhvatna, dvo-sektorska doktorska institucija, DIT kombinuje akademsku izvrsnost tradicionalnog univerziteta sa profesionalnim, karijerno orijentisanim učenjem i priprema diplomce za produktivne uloge vođstva.

Detaljnije: Stipendije za doktorande Instituta tehnologije u Dablinu

Iz oblasti prirodnih nauka preporučujemo i Nomis postdoktorske stipendije u Bazelu

Please follow and like us:

Leave a Reply