Stipendije Henrich Boll fondacije iz Njemačke

Henrich Boll fondacija iz Njemačke objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u Njemačkoj.

OBLAST:

Pravo, političke nauke, ekonomija, fizika, matematika, biologija, kompjuterske nauke i drugo.

OPIS

U okviru programa dodjeljuje se 1200 stipendija na godišnjem nivou. Stipendije su namijenjene studentima koji se upisuju na bilo koji nivo studija na univerzitetu za primijenjene nauke ili univerzitetu za umjetnost. U okviru programa dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja, a stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018./2019. godinu.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na bilo koji nivou studija u gore navedenim kao i u mnogim drugim oblastima koje su dostupne na univerzitetu primjenjenih nauka ili na univerzitetu za umjetnost. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• Da posjeduju dobar akademski potencijal;
• Da su društveno i politički angažovani;
• Da posjeduju interesovanje za teme ekologije i održivi razvoj.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sledećem linku: https://www.boell.de/en/foundation/scholarships

ROK ZA PRIJAVU:

Prvi mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sledećem linku: https://www.boell.de/en/foundation/scholarships

Please follow and like us: