Stažiranje u Google organizaciji

Google organizacija poziva sve zainteresovane da se prijave za učestvovanje u programu stažiranja u Kaliforniji.

Aplikanti moraju biti studenti osnovnih, master ili doktorskih studija iz oblasti komjuterskih nauka ili neke druge odgovarajuće oblasti.

Kandidati sa izvanrednim organizacijskim, analitičkim, verbalnim i interpersonalnim osobinama imaće prednost.

Aplikanti moraju pokazati snažan interes za stvaranje i analizu proizvoda.

Radna dozvola je obavezna za ovu poziciju. Program stažiranja je plaćen, a trajanje nije tačno određeno.

Za više informacija posjetite sljedeći sajt: https://careers.google.com/jobs….

Please follow and like us: