mladiinfo

RYCO grantovi za projekte mobilnosti mladih

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga organizacijama civilnog društva i srednjim školama za podršku projektima u oblasti promovisanja pomirenja u regionu Zapadnog Balkana povećanjem mobilnosti mladih.

OBLAST:

interkulturalni dijalog, aktivno učešće i društvena inkluzija

OPIS

U okviru programa “A BETTER REGION STARTS WITH YOUth”, RYCO se uspostavlja kao vodeća regionalna inicijativa za podršku mladima na Zapadnom Balkanu. Opšti cilj Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga je da doprinese procesu pomirenja u regionu Zapadnog Balkana kroz povećanje mobilnosti mladih, saradnje i aktivizma.

Poziv za dostavljanje projekata se odnosi na dvije grupe (LOT 1 i LOT 2) čije će aktivnosti biti usmjerene na dvije prioritetne oblasti, te će LOT 1 djelovati u oblasti ineterkulturalnog dijaloga, a LOT 2 u oblasti aktivnog učešća i socijalne inkluzije. Ukupan indikativni iznos koji je dostupan u okviru pomenutog Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga iznosi 900 000 eura, od čega:

– LOT 1: a) ukupno 400 000 eura za organizacije građanskog društva (NVO)
b) ukupno 100 000 eura za srednje škole

– LOT 2: a) ukupno 300 000 eura za organizacije građanskog društva (NVO)
b) ukupno 100 000 eura za srednje škole.

Svaki grant koji je zatražen u okviru RYCO Poziva za dostavljanje prijedloga projekata mora biti između sljedećeg minimuma i maksimuma:
– prijedlog projekta organizacije građanskog društva: minimalan iznos od 10 000 eura, a maksimalan iznos od 35 000 eura
– prijedlog projekta srednje škole: minimalan iznos od 10 000 eura, a maksimalan iznos od 20 000 eura.

USLOVI

Projekti se moraju odvijati u sljedećim zemljama Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i Srbija. Da bi bio kvalifikovan za RYCO program, kandidat mora biti:
– pravno lice (entitet)
– građanska organizacija (neprofitna organizacija)
– direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektima sa svojim partnerima, a ne smije djelovati kao posrednik.

Shodno navedenom, podnosilac zahtijeva mora djelovati sa partnerom prema navedenim uslovima:

– ako je aplikantu dodijeljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, aplikant će postati Korisnik identifikovan kao koordinator
– aplikant predstavlja i djeluje u ime bilo kojeg drugog partnera i koordinira dizajn i sveukupno implementaciju projekata.

U okviru pomenutog Poziva za dostavljanje prijedloga, podnosilac prijave:

– ne može podnijeti više od jedne prijave
– ne može primiti više od jednog granta
– može biti partner u isključivo jednoj drugoj prijavi.

NAČIN PRIJAVE

Aplikacija mora sadržati popunjeni prijavni obrazac za grant u word formatu (Annex I – Grant Application Form) i obrazac budžeta u Excel formatu (Annex II – Budget Form). Skenirane i potpisane kopije dokumenta je potrebno dostaviti na email adresu: [email protected] Tema e-pošte mora biti naslovljena sa: RYCO CfP/PROJECT TITLE/CONTRACTING PARTY5.

Sva projektna dokumentacija mora biti poslata isključivo u jednom email-u na engleskom jeziku. Dokumenta ne smiju biti dostavljena u obliku spoljnih veza (linkova), koristeći veb lokacije za dijeljenje dokumenata. Veličina e-mail priloga ne bi trebalo da bude veća od 10mb. Prijave dostavljene na bilo koji drugi način (na primjer, putem faksa ili poštom) neće biti prihvaćene.

ROK ZA PRIJAVU:

15. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je nezavisno funkcionalni institucionalni mehanizam koji su osnovali učesnici iz šest zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i Srbija. RYCO ima za cilj promovisanje duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe razmjene mladih.

Detaljnije: RYCO grantovi za projekte mobilnosti mladih

Please follow and like us: