mladiinfo

Rotary Yoneyama stipendije u Japanu

Rotary Yoneyama stipendije namijenjene su stranim studentima koji se upisuju na studije osnovnog, postdiplomskog ili doktorskog stepena na japanskom univerzitetu ili na postdiplomske studije.

OBLAST

Namijenjene su za studije iz svih oblasti koje su ponuđene u programu japanskog univerziteta.

 

OPIS

Prosječno će biti dodijeljeno 14 stipendija. Isplata stipendija počinje u aprilu 2018. godine, za proljećni upis a za jesenji upis isplata počinje u oktobru (ili u septembru) 2018. godine. Mjesečni iznos za studente osnovnih studija je 100 000 jena, za postdiplomske i doktorske studente je 140 000 jena. Samo za prvu godinu korišćenja, dodatak od 400 000 jena je obezbijeđen nakon dolaska u Japan i prisustvovanja predavanjima.

 

USLOVI

Strani studenti se prvo moraju prijaviti za stipendiju u zemlji u kojoj žive a zatim doći u Japan da polažu prijemni ispit (npr. zbog polaganja pismenog ispita ili intervjua). Zahtijeva se znanje japanskog jezika u zavisnosti od oblasti u kojoj se kandidatov izabrani univerzitet/ postdiplomske studije nalaze. Kandidat mora da ima najviše 39 godina, akademski stepen i da ne primaj stipendiju od neke druge organizacije u trenutku kada mu se ova odobri.

NAČIN PRIJAVE

Sva dokumentacija treba da se pošalje na e-mail adresu: [email protected] Prije prijavljivanja treba preuzeti sljedeća dokumenta: uputstvo za Rotari Yoneyama stipendije za strane studente, formular za prijavljivanje, plan istraživanja na japanskom univerzitetu, sastav na temu “Cilj mog studiranja u Japanu” i pismo preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

16.10.2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Rotary Yoneyama stipendije u Japanu

Please follow and like us: