mladiinfo

Program stažiranja u Rescuing Leftover Cuisine organizaciji

Rescuing Leftover Cuisine, neprofitna organizacija iz Njujorka, poziva kandidate da se prijave za pripravnički program i steknu radno iskustvo u prikupljanju donacija / sponzorstava u Njujorku.

OBLAST:

prikupljanje sredstava, donacije

OPIS

Početak programa je predviđen za osmi januar 2018. godine, a uključuje radni fond od 10 do 20 časova sedmično.U okviru angažmana, pripravnici će ostavarivati kontakt sa raznim kompanijama i pomagati u kampanjama za donacije. Odabrani kandidati će imati sljedeće odgovornosti:

– saradnja sa korporativnim grupama u cilju uspostavljanja partnerstva / sponzorstva;
– saradnja sa drugim pripravnicima i osobljem kako bi organizovali uspješno prikupljanje sredstava;
– motivisanje učesnika da daju što veći doprinos na samom događaju prikupljanja sredstava;
– pisanje predloga za grantove.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– motivacija, inicijativa i sposobnost za samostalan rad;
– sposobnost za obavljanje više zadataka istovremeno;
– sposobnost za rad pod pritiskom;
– odlične komunikacione vještine i vještine pisanja;
– sposobnost za određivanje prioriteta i poštovanje rokova.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti rezime na e-mail adresu: [email protected]

ROK ZA PRIJAVU:

5. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Rescuing Leftover Cuisine je neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Njujorku. Organizacija daje neiskorišćenu restoransku hranu stanovništvu koje je u teškoj ekonomskoj situaciji, odnosno sirotištima i javnim kuhinjama.

Detaljnije: Program stažiranja u Rescuing Leftover Cuisine organizaciji.

Please follow and like us: