mladiinfo

Regionalni trening o pristupu pravdi u Sarajevu

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) organizuje dvodnevni regionalni trening o pristupu pravdi za predstavnike organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u Sarajevu od 16. do 17. novembra 2017. godine.

 

OBLAST:

 

pravda

 

OPIS

 

Tokom treninga učesnici će se upoznati s pravima i mogućnostima pristupa pravdi na temelju Aarhuske konvencije i nacionalnog zakonodavstva. Oblik treninga nudi detaljne rasprave i vježbe o strategijama i metodama pripreme i sprovođenja upravnih i sudskih postupaka, kao i ideja kako nadvladati velike poteškoće i prepreke u primjeni prava pristupa pravdi.

Na treningu će se koristiti studije slučaja kako bi se ilustrovala najproblematičnija pitanja vezana za pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine koja su relevantna za zemlju. Trening će biti organizovan na Nacionalnim jezicima učesnika treninga sa obezbijeđenim simultanim prevodom na Engleski jezik.

Program će voditi međunarodni trener i pravnik gospodin Csaba Kiss uz podršku iskusnih nacionalnih trenera. Trening će trajati dva dana – od 16. do 17. novembra 2017. godine u Hotelu Hollywood na adresi: Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža/Sarajevo 71210, Bosna I Hercegovina. Očekivani dolazak učesnika je 15. novembar kada će biti organizovana i zajednička večera za sve učesnike.

Na raspolaganju je 25 mjesta za OCDe sa pokrivenim povezanim troškovima (putovanja, smještaj, obroci). REC će koordinirati aktivnosti i platiti troškove putovanja za potvrđene učesnike treninga. Za učesnike koji dolaze svojim s automobilom, troškovi puta će se nadoknaditi u skladu s politikom i procedurama REC-a.

 

USLOVI

 

Mogu se prijaviti predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Pravo na prijavu ostvaruju predstavnici organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom životne sredine i ljudskim pravima, kao i organizacije koje se bave društvenim zajednicama ili organizacije mladih uključene u planiranje u životnoj sredini ili lokalno odlučivanje, koje se bave učešćem javnosti, uključenosti zainteresovanih strana i rješavanjem konflikta.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti registracioni formular i dostaviti ga na email adresu: [email protected] Predmet poruke je potrebno nasloviti sa: “Aplikacija za A2J Trening – [Vaše ime i prezime]”.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

10. novembar 2017. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) je nestranačka, nezavisna, neprofitna međunarodna organizacija čija je uloga pružanje pomoći u rješavanju problema u životnoj sredini u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE).

Detaljnije: [email protected]

Please follow and like us: