Promovisanje mira i bezbjednosti u Evropi

Pozivaju se svi mladi koji imaju izmedju 15. i 29. godina da se prijave za konferenciju koja će se održati u Briselu, i koja ima za cilj promovisanje mira i bezbjednosti u Evropi, zemljama Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu i zemljama zapadnog Balkana.
Za konferenciju se može prijaviti 40. kandidata koji su aktivni, entuzijastični i koji žele da diskutuju o ulozi mladih ljudi u njihovim zajednicama i zemljama.
Konferencija će se održati u Briselu, od 25. do 27. septembra.
Selekcija će se vršiti na osnovu iskustva i motivacije prijavljenih.
Uspješni kandidati će biti obaviješteni putem mejla. Svi troškovi, uključujući one za putovanje i smještaj biće pokriveni.
Krajnji rok za prijavu je 2. avgust 2017.
Ukoliko imate pitanja šaljite ih na mejl:
[email protected]
Više informacija nadjite na:
https://ec.europa.eu/…/Call-for-Applications-YPS…

Please follow and like us: