mladiinfo

Program stažiranja u EssayPRO kompaniji u SAD-u

Kompanija EssayPRO iz Sjedinjenih Američkih Država objavljuje poziv za program stažiranja koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:

Kompjuterske i IT tehnologije, edukacija, inžinjering, mediji, marketing i PR.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da odrade stažiranje na nekoj od sljedećih pozicija:
– Veb dizajner – ova pozicija je namijenjena mladim kompjuterskim programerima koji će raditi sve poslove vezane za dizajniranje i razvoj veb stranice kompanije;
– Specijalista za socijalne medije i marketing – ova pozicija je namijenjena mladim novinarima koji imaju dobre vještine analize podataka o praćenju stranice kompanije na fejsbuku, tviteru i instagramu i da imaju dobro poznavanje SMM Metrics-a.
– Menadžer za odnose sa javnošću – program je namijenjen mladim ljudima koji žele da unaprijede svoje vještine vezane za odnose sa javnošću, a od aplikanta se očekuje da posjeduju vještine i znanja o medijskim vrijednostima, o imidžu u javnosti, relevantnosti kampanja i da je konektovan na društvene mreže.
U okviru programa aplikanti će raditi puno radno vrijeme. Oni aplikanti koji se budu pokazali kao najbolji dobijaće bonus u visini od 80 odsto na platu, a najbolji stažista će biti biran svakog mjeseca. U okviru programa aplikantima će biti pokriveni svi troškovi stažiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju mladi, talentovani ljudi koji su završili studije u nekoj od navedenih oblasti, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da imaju više od 24 godine;
• Da nemaju loše navike;
• Da su inovativni;
• Da imaju radnog iskustva u nekoj od IT kompanija;
• Da imaju entuzijazma;
• Da su spremni da pitaju;
• Da imaju vizuju sebe za nekih deset godina;
• Da je njihova GPA prosječna ocjena veća od 3.5.

NAČIN PRIJAVE


Da bi bili dio programa aplikanti moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Dokaz o obrazovanju u vidu transkripta ili diplome završenih studija;
– Dokaz o mjestu prebivališta u vidu kopije nekog dokumenta na kome je označena adresa prebivališta aplikanta;
– Kopiju identifikacionog dokumenta u vidu pasoša, lične karte ili vozačke dozvole;
– Propratno pismo plus rezime;
O tome da li su primljeni aplikanti će biti obaviješteni putem pisma koje će biti dostavljeno na adresu aplikanta i u tom pismu biće naveden datum početka i završetka stažiranja kao i svi drugi bitni detalji vezani za stažiranje.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijavljivanje je u toku.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu kompanije:
Program stažiranja u EssayPRO kompaniji u SAD-u

Please follow and like us: