Program socijalnih inovacija u Africi

Poziv za učešće na LEAP programu o socijalnim inovacijama u Africi 
je sada otvoren za sve zainteresovane.
Mladi starosti od 13-35 godina koji svojim idejama i inicijativama mogu pomoći u rješavanju problema u lokalnim zajednicama u Nigeriji mogu se prijaviti za program.
Zainteresovani će raditi u sektoru ekonomije, tehnologije, agrokulture i životne sredine.

Rok za prijavu je 16. jul 2017.
Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sajtu:
http://www.opportunitiesforafricans.com/leap-africas…/

Please follow and like us: