mladiinfo

Prijavite se za trening o socijalnom preduzetništvu u Albaniji

NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) poziva mlade da se prijave za učešće u trening kursu pod nazivom “Social Entrepreneurship: Take Step Forward” (SETSF) koji će se održati od 10. do 18. februara 2018. godine u Pogradecu, Albanija.

 

OBLAST:

 

socijalno preduzetništvo

 

OPIS

 

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za razvoj socijalnog preduzetništva (CRSP) iz Bosne i Hercegovine. Cilj trening kursa “Social Entrepreneurship: Take Step Forward” jeste da se proširi znanje učesnika u oblasti preduzetničkog obrazovanja i socijalnog preduzetništva.

Trening će okupiti učesnike iz Rumunije, Italije, Španije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske, Albanije i Crne Gore. Tokom događaja, predstavnici svake zemlje će imati priliku da predstave svoju kulturu, istoriju i tradiciju ostalim učesnicima.
Tri odabrana kandidata iz Crne Gore će imati obezbijeđen smještaj i hranu u hotelu Lake Park, a organizator će pokriti i troškove aktivnosti i putne troškove. Putni troškovi će se nadoknaditi putem bankarskog transfera, pod uslovom da je učesnik bio prisutan u svim aktivnostima, koristio ekonomične prevozne usluge i dostavio original karte i fakture.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu mladi iz Crne Gore koji imaju više od 18 a manje od 30 godina, dobro znaju engleski jezik i interesuje ih socijalno preduzetništvo.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju radnu biografiju na e-mail adresu: [email protected]

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

18. januar 2018. godine do 15h

 

VIŠE INFORMACIJA

 

NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine u Crnoj Gori. Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

Detaljnije: [email protected]

Please follow and like us: