mladiinfo

Prijavite se za studentsku posjetu u Holandiji

Škola za inovativno obrazovanje iz Holandije objavljuje poziv za program studentske posjete koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:

Administracija, zakonodavstvo, kompjuterske i IT tehnologije, ekonomija, biznis, menadžment, finansije, edukacija, inžinjering, ljudska prava, međunarodni odnosi, pravo, mediji, marketing, PR, političke i društvene nauke.

OPIS

U okviru programa aplikanti će imati priliku da posjete neke od holandskih kompanija kako bi stekli praksu koja će im koristiti u daljoj karijeri. Oni koje interesuje rad u nekoj od holandskih kompanija i mogućnosti za rad u istima imaće priliku da saznaju i dobiju više informacija o toj temi. Isto to važi i za one koje zanima studiranje na nekom od holandskih univerziteta na master programima. U okviru programa aplikanti imaju priliku da steknu vještine interkulturalne komunikacije i da nauče da poštuju ljude različitih kultura jer su vještine interkulturalne komunikacije vještine koje treba da posjeduje svaki budući lider. Program je dizajniran za sve one koji sebe vide kao buduće svjetske lidere i koji žele da prošire svoje liderske vještine i svoje horizonte. U okviru programa apilkanti imaju mogućnost da steknu znanja koja se ne mogu steći na fakultetu i da upoznaju ljude iz različitih krajeva svijeta. Na kraju samog programa aplikanti će dobiti sertifikat o učešću na istom. Organizatori programa pokrivaju troškove vize, a od aplikanta se traži da provjeri da li je potrebna viza kako bi bili dio programa. Program počinje 18. a završava se 23. februara 2018. godine. Troškove učešća na programu snosi sam aplikant a oni iznose 550 eura i u tu cijenu je uključeno sve osim povratne karte. Ukoliko žele da budu sami u sobi aplikanti moraju da plate dodatnih 180 eura. U okviru programa aplikanti će biti smješteni na brodskom hotelu gdje im je obezbijeđen i doručak.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju studenti i mladi ljudi iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– Da imaju iskustvo u nekoj od gore navedenih oblasti;
– Da posjeduju dobre liderske sposobnosti;
– Da imaju dobro znanje engleskog jezika;
– Da imaju dobre komunikacione vještine.
Ne postoji ograničenje kada su u pitanju godine aplikanta.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da pošalju mejl sa sljedećim podacima:
• Puno ime i prezime;
• Nacionalnost;
• Datum rođenja;
• Broj telefona;
• Naziv kursa za koji se prijavljuju;
• Razlozi zašto želite da budete dio programa i očekivanja od istog.
Navedene informacije aplikanti mogu dostaviti na sljedeću mejl adresu:
[email protected]

ROK ZA PRIJAVU:


Deveti februar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na linku:
http://uconsulting.nl/study-trip-for-students-and-young…/

Please follow and like us: