Predstava “Pozdravi nekog” igraće se u Plužinama

NVO Mladiinfo Montenegro organizuje igranje predstave “Pozdravi nekog“ po prvi put u Plužinama 26. maja u Domu kulture sa početkom u 20 časova. Predstavu će igrati Mladiinfo amaterska glumačka grupa (MAGG), koja funkcioniše unutar naše organizacije.
Predstavu je režirao Đorđije Tatić na tekst Marije Rakočević. Dramski tekst „Pozdravi nekog” nastao je kao adaptacija istoimene knjige čiji su autori Vesna Ognjenović i Budimir Nešić.
Svi prisutni imaće priliku da čuju priču o životima djece u domu, koja su doživjela neki oblik nasilja u porodici tokom svog djetinjstva. Glavni dio radnje okrenut je događajima koji su pratili živote djece koja su napuštena, napaćena i sa jakim emocionalnim i duševnim posljedicama.

Glumci u predstavi su članovi Mladiinfo Montenegro glumačke amaterske grupe (MAGG): Jelena Pajović, Dragana Vujisić, Bojana Tomović, Danilo Stefanović, Dina Abazović, Marija Jeknić, Tajana Nedić, Balša Vukčević, Danka Bubanja, Naida Bibežić, Katarina Jeknić i Stefan Boljević.
MAGG glumačka grupa je nastala nakon njihove Škole javnog nastupa, gdje se izdvojilo nekoliko mladih zainteresovanih za glumu. Grupu čine studenti i srednjoškolci iz gradova širom Crne Gore, a najviše iz Podgorice.
M!M je osnovana sa ciljem da poboljša položaj mladih u Crnoj Gori, kroz informisanje, edukaciju i njihovo aktivno učešće u društvu. Naša vizija su mladi kao ključni akteri razvoja zajednice.

Please follow and like us: