mladiinfo

PREBIST grantovi za PhD studije u Španiji

Institut za nauku i tehnologiju u Barseloni (Barcelona Institute of Science and Technology – BIST) dodjeljuje PREBIST grantove studentima širom svijeta koji žele da upišu doktorske studije na tom Institutu u Španiji.


OBLAST:


bioinformatika i genomi, ćelija i razvojna biologija, sistemska biologija, bioinženjering za buduću medicinu, bioinženjering za regenerativnu terapiju, kataliza, obnovljiva energija

OPIS

PREBIST je grant program namijenjen kandidatima koji žele da sprovode svoja doktorska istraživanja na Institutu za nauku i tehnologiju u Barseloni. Dodjeljuje se ukupno 28 grantova za četvorogodišnja istraživanja u Barseloni i Taragoni, Španija. Grantovi uključuju:

• godišnju bruto zaradu od 26.519 eura plus jednokratna isplata od 1.504 eura i podrška za preseljenje;
• blisko mentorstvo i nadzor prestižnih istraživača;
• personalizovani plan razvoja doktorske karijere;
• program obuke za naučne i prenosive vještine.

PREBIST stipendisti će biti dio PhD programa sa intenzivnim treningom zasnovanim na istraživanju koji nudi BIST Centar u partnerstvu sa glavnim lokalnim univerzitetom (institutom). Od samog početka, doktorandi će biti integrisani u jednu od istraživačkih grupa u BIST Centru, pod nadzorom odgovarajućeg vođe grupe, da započnu svoje istraživačke projekte i učestvuju u aktivnostima obuke.

Dostupni su sljedeći projekti:
• katalizator molekularne redukcije za vještačku fotosintezu;
• nove zlatne katalizirane transformacije.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• kandidat će dostaviti kompletne aplikacije uključujući sve tražene obavezne informacije i dokumentaciju;
• kandidat nije proveo više od 12 mjeseci u prethodnih 36 mjeseci u Španiji u trenutku objavljivanja poziva;
• kandidat posjeduje univerzitetsku diplomu (do trenutka upisa u doktorski program) koja ga kvalifikuje za jedan od BIST PhD programa;
• kandidat je u toku prvih četiri godine svoje naučne postdiplomske karijere (ekvivalentno punom istraživačkom iskustvu) u trenutku poziva za grant program;
• kandidat još nije stekao PhD diplomu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac na: Prijavni obrazac. Prethodno je neophodno pripremiti sljedeću dokumentaciju:

1. lične podatke (osnovni lični podaci i kontakt informacije);
2. informacije o akademskim dostignućima i iskustvu:

• specifične osnovne informacije o univerzitetskoj diplomi, prethodnim radovima, rezultatima, nagradama, itd;
• sertfikat diplome ili zamjenski dokumenat koji je izdao univerzitet;
• izbor istraživačkog projekta (jedan ili više);
• informacije o licima za preporuku;
• dodatne informacije relevantne za prijavu i podobnost (ako je primjenjivo).

3. motivaciono pismo koje upućuje na istraživačke interese i motivaciju za prijavu, kao i podobnost kandidata za stipendiju;
4. CV – akademska i profesionalna istorija kandidata sa svim relevantnim informacijama o publikacijama, nagradama ili drugim naučnim ili akademskim zaslugama i iskustvu.

ROK ZA PRIJAVU:

7. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Institut za nauku i tehnologiju u Barseloni (BIST) je naučna inicijativa sedam istraživačkih centara iz Katalonije čiji je cilj povećanje njihovog nivoa saradnje u cilju izgradnje zajedničkog naučnog projekta.

Detaljnije: PREBIST grantovi za PhD studije u Španiji

Please follow and like us: