Poziv za učesnike: Izvještavanje o korupciji – Kako korupcija utiče na mlade u mojoj državi?

The European Youth Press – Mreža Young Media Makers i Mladiinfo Montenegro traže 30 učesnika za lokalni događaj koji se organizuje u okviru projekta „Otkrivanje, odvraćanje i izvještavanje o planu rada korupcije“ koji je podržan od strane Evropske Omladinske Fondacije pri Savjetu Evrope. Lokalni događaj će se održati 10. juna u Omladinskom centru u Podgorici.

Lokalni događaji za cilj imaju istraživanje nacionalnih i lokalnih pitanja o korupciji koja utiču na svaku od uključenih zemalja. Za cilj imaju i:

 • Osnaživanje mladih medija za borbu protiv korupcije, profesionalno izvještavanje o tome i razmjenu iskustava i najboljih praksi;
 • dalje napredovanje vebsajta o korupcijskom izvještavanju (ACRP) i priručnika o radnom procesu pomoću kojeg će učesnici biti u mogućnosti da daju povratnu informaciju ACRP-ju;
 • poboljšanje pregleda/uvida u situaciju o korupciji u različitim zemljama, tipologiju i efekte (uključujući posebne uticaje na žene i omladinu) i kapacitet javnosti da se bori na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Lokalni događaji su od suštinske važnosti jer ce lokalni uvid biti dodat u širu sliku korupcije u Evropi i obezbijediti forum ključnih aktera uključenih u prevenciju i borbu protiv korupcije. Dodaće nacionalnu i lokalnu dimenziju diskusiji o korupciji i omogućiti svojim učesnicima da shvate kako korupcija može biti sveprisutna i kako to utiče na svakoga u svakodnevnom zivotu. To će takođe ispirisati na preduzimanje akcije protiv koruopcije na dnevnoj osnovi. Dugoročna strategija za odvraćanje i prijavu korupcije ne može postojati bez produbljivanja i detaljnog uvida u svoje specifičnosti i osjetljivost u lokalnim kontekstima.

Koga tražimo?

Motivisane mlade ljude zainteresovane za izvještavanje i borbu protiv korupcije koji mogu aktivno učestvovati u lokalnom događaju kroz davanje inputa o rezultatima projekta (ACRP vebsajt i priručnik) i postavljanje pitanja tokom panel diskusije. Da biste bili izabrani, treba da:

 • budete novinar ili da drugačije učestvujete u stvaranju medija, ili student – novinarstva, medija i komunikacija, prava, međunarodnih odnosa, političkih nauka i sociologije;
 • vam bude 30 godina starosti;
 • pošaljete CV;
 • pošaljete dvominutni video koji naglašava primjer korupcije koji je lično uticao na vas, nekoga bliskog vama ili druge gradjane države u kojoj živite. Dozvoljena je kreativna sloboda – video može biti snimljen telefonom, možete snimiti i sebe kako se obraćate kameri, snimati na ulici ili koristiti infografike. Ako ne možete snimiti video ili ga kreirati na kompjuteru, možete poslati video opis koji objašnjava šta biste snimili tokom lokalnog događaja (snimanje panel diskusije, intervjuisanje govornika i drugih participanata, itd). Slanje videa je poželjno.

Video materijali su bitan dio projekta, zbog toga što su se pokazali najefikasnijim alatom za dobijanje pažnje i uključivanje javnosti. Biće objavljeni na ACRP vebsajtu (uz odobrenje učesnika), a trening u Litvaniji biće fokusiran na napredniju video produkciju. Organizatori lokalnih događaja će takođe prikazati video materijale kreirane od strane izabranih participanata i komentarisati ih, radi zaključivanja o sličnostima i različitostima kada je dnevno susretanje sa korupcijom u pitanju. Učesnici će takođe diskutovati i dublje istraživati kako korupcija utiče na lokalne zajednice i njihove države, kako mediji izvještavaju ili ne uspijevaju da izvještavaju o instancama korupcije i kako se individue i institucije bore protiv korupcije. Takođe će diskutovati i pripremiti seriju metoda i alata o borbi protiv korupcije u svakodnevnom životu i ubijediti druge da se učine isto.

Šta se od vas očekuje?

 • Pružiti input za ACRP vebsajt (dizajn, sadržaj, funkcionalnost) i priručnika, najbolje načine korišćenja na nacionalnom i evropskom nivou;
 • Napisati članak ili blog post o lokalnom događaju, cjelokupnom projektu ili njegovom ishodu. Ako je moguće, možete objaviti tekst u medijima u kojima radite ili se slobodno bavite medijima/freelance (računaju se i studentske novine i blog);
 • Popuniti kratku anketu o iskustvu tokom lokalnog događaja;
 • Dijeliti informacije o korupciji (uzroci, efekti i slučajevi) uglavnom koristeći se ACRP vebsajtom. Postaćete član zatvorenog HackPack foruma i postavljati slučajeve korupcije na interaktivnoj map i/ili objaviti članak ili blog post;
 • Ako budete izabrani da učestvujete na treningu u Vilniusu, konsultovaćete se sa drugim učesnicima na događaju o primjerima korupcije u njihovim gradovima i prezentovati na treningu u Vilniusu.

Šta nudimo?

 • Jedan od učesnika – koji će biti izabran na osnovu CV-ja, snimljenog videa i aktivnosti tokom lokalnog događaja – imaće priliku da učestvuje na treningu u Vilniusu, Litvaniji početkom jula 2017. Trening će biti fokusiran na snimanje videa i zastitu od korupcije. Troškovi puta biće refundirani, a smještaj i obroci biće direktno pokriveni od strane organizatora. Očekuje se da izabrani učesnici nastave uređivanje i poboljšanje video materijala poslatih prilikom aplikacije za lokalni događaj, pomoću onoga sto će naučiti tokom diskusije za okruglim stolom. Pomoć će biti omogućena od strane organizatora, kada je potrebna;
 • Sertifikat o učestvovanju na lokalnom događaju;
 • Priliku da postanete dio Pan-Evropske mreže mladih media stvaralaca, novinara i aktivista koji su fokusirani na korupciju.

Molimo vas da pošaljete CV i video material na sljedeću e-mail adresu: [email protected] Za dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Please follow and like us:

Comments are closed.