Poziv za obuku za efektivnu komunikaciju u Moskvi

Holandska škola za inovativno obrazovanje poziva mlade radnike i trenere na kurs za efektivnu komunikaciju koji će se od 27. avgusta do 3. septembra 2017. godine održati u Moskvi.

Polaznici će biti upoznati sa novim načinima za razvoj komunikacijskih vještina kako bi postali efikasniji u izgradnji partnerstava i dizajniranju novih projekata.
Obuka se sastoji od različitih blokova koji će biti posvećen raznim temama vezanim za efikasnu komunikaciju. Kurs je osmišljen na kursevima efikasne komunikacije koji se predaju u poslovnim školama i prilagođene su mladim ljudima.

Kurs je namijenjen omladinskim radnicima koji mogu da nauče kako da poboljšaju svoje komunikacione vještine u organizaciji i radu sa spoljnim partnerima. Mi podstičemo i mlade trenere da se pridruže obuci koja će im pomoći da pronađu najbolji način za razvoj.
Naknada za kurs je 490 eura a obuhvata smještaj, program i obroke. Pored toga učesnici treba da pokriju i sopstvene putne troškove.
Kurs će biti korisan za one koji žele da razviju svoje liderske vještine jer će naučiti tehnike uticanja grupe i timove.
Poslednji rok za slanje prijava je 3. jul a detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja naći ćete na : https://www.salto-youth.net/…/effective-communication…/

Please follow and like us: