mladiinfo

Potrebno uraditi više u borbi protiv korupcije

Crna Gora mora da uradi mnogo više kada je u pitanju borba protiv korupcije, zaključeno je na konferenciji „Borba protiv korupcije u procesu Evrposkih integracija“ koju je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a kojoj je prisustvovala predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro. Događaj je održan u prostorijama EU Info centra u petak, osmog decembra 2017. godine.

Šef Odsjeka za Crnu Goru u Direktoratu Evropske komisije za dobrosusjedsku politiku i pregovore o proširenju kazao je da je izborni proces veoma osjetljiva tema, te da se mora tretirati sa posebnom pažnjom jer može doći i do neregularnosti tehničke prirode. “Ukoliko se, ipak, otkrije korupcija, tu nastupa EU sa sijasetom opcija kojima se to može ispraviti”.

Jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju jeste borba protiv korupcije. Kada je riječ o tom problemu, u izbornom procesu važno je imati povjerenje u institucije – tvrde učesnici u diskusiji iz Evropske unije.

Kornelija Abel, regionalni koordinator za Jugoistočnu Evropu, Tursku i Izrael iz organizacije Transparency International kazala je da je civilno društvo to koje ima kretivne ideje i različite perspektive i dodala da se njihovom razmjenom može doći do progresa. “Druga važna obaveza građana je stvaranje ambijenta otvorenosti jer vi imate pravo da znate i da pitate. Dok vlada na to gleda kao na izgradnju povjerenja”.

Vanja Ćalović – Marković, Izvršna direktorica MANS-a, navela je da se u našoj zemlji najčešće sprovodi fingirana borba, te da u izvještajima o korupciji 70 odsto optuženih čine šumari, a da se sa namjerom prikrivaju ili olako rješavaju istinski primjeri. Pored toga, navela je da država – kroz statističke podatke – pokušava da pokaže Evropskoj uniji da se nešto dešava, a da je situacija potpuno drugačija. „Mi ćemo u saradnji sa Transparency International, u okviru projekta o kome je Koni pričala, raditi novu analizu presuda za korupciju; radićemo i analizu presuda za organizovani kriminal jer je korupcija jedan od ključnih alata za djelovanje organizovanog kriminala. Bez korumpiranja pojedinaca u državnim institucijama, organizovane kriminalne grupe ne bi mogle da djeluju”.

Ona je takođe navela da je to važniji sastav od evropskih integracija jer organizovane kriminalne grupe rijetko djeluju u samo jednoj zemlji, a MANS je imao slučajeve koji su dokazali da su neki od članova tih organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore djelovali i na teritoriji Evropske unije, kada je u pitanju distribucija i šverc narkotika uglavnom iz Južne Amerike.

“Borba protiv korupcije pretvara se u neku vrstu političkog linča i obračuna sa neistomišljenicima. Zbog toga je izuzetno važno da Evropska unija pošalje jasnu poruku da takva vrsta zloupotrebe borbe protiv korupcije nije prihvatljiva i ja sam sasvim sigurna da će postojati i jasni kriterijumi za ocjenu napretka Crne Gore i da ćemo u sljedećem izvještaju o progresu vidjeti da to nije nešto što može biti prihvatljivo za jednu zemlju koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji”.

Konferenciju je, u okviru Antikorupcijske nedjelje, organizovala Mreža za afirmaciju Nevladinog sektora – MANS uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Please follow and like us: