mladiinfo

PhD stipendije na Univerzitetu u Kopenhagenu

Fakultet humanističkih nauka sa Univerziteta u Kopenhagenu dodjeljuje stipendije kandidatima koji žele da upišu PhD studije na tom Univerzitetu u Danskoj.

OBLAST:

engleske, njemačke i romanske studije (EnGeRom), mediji, kognicija i komunikacije (MEF); nordijske studije i lingvistika (NorS)

OPIS

Univerzitet dodjeljuje 12 stipendija inostranim kandidatima za trogodišnje doktorske studije iz EnGeRom, MEF i NorS oblasti na Univerzitetu u Kopenhagenu. Stipendije pokrivaju sve troškove studija.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• imaju magistarsku diplomu;
• predali su predlog za svoju istraživačku tezu prije podnošenja prijave;
• imaju tečno znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je odabrati program, a zatim popuniti onlajn prijavni obrazac na: Prijavni obrazac. Prijava mora sadržati sljedeća dokumenta na engleskom ili danskom jeziku:

• diplome i transkripti izvještaja (master i bečelor) sa ovjerenim prevodom;
• CV sa listom publikacija;
• opis PhD projekta;
• izjavu o saglasnosti;
• ovjerenu kopiju rezultata IELTS ili TOEFL testa (ako program zahtijeva);

ROK ZA PRIJAVU:

6. februar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Sa preko 40.000 studenata i više od 9.000 zaposlenih, Univerzitet u Kopenhagenu je jedna od najvećih istraživačkih i obrazovnih institucija u nordijskim zemljama.

Detaljnije: PhD stipendije na Univerzitetu u Kopenhagenu

Please follow and like us: