M!M u Turskoj

Član NVO Mladiinfo Montenegro Lidija Rabrenović, učestvovala je na kratkoročnom EVS projektu u Bodrumu u Turskoj, od 1 maja do prvog juna, kao volonter na

Read more

Obnovili igralište

Čla­no­vi i vo­lon­te­ri Mla­di­in­fo Mon­te­ne­gro ob­no­vi­li su igra­li­šte iza Do­ma zdra­vlja u Blo­ku pet. Ak­ci­ja ob­na­vlja­nja igra­li­šta or­ga­ni­zo­va­na je po­vo­dom Svej­tskog da­na dje­ce. Vo­lon­te­ri su

Read more

Mladi u ulozi doktora

NVO Mladiinfo Montenegro obilježila je Svjetski dan zdravlja, 7. april, u Hercegovačkoj ulici u Podgorici. Članovi organizacije, obučeni u medicinsko osoblje, dijelili su prolaznicima ceduljice

Read more