Omladinska konferencija na Malti

Omladinska konferencija protiv nasilne radikalizacije će se održati na Malti od 27. novembra do 1. decembra.
Organizatori pozivaju sve mlade studente iz inostranstva da se prijave.
Omladinski rad ima važnu ulogu u prevenciji radikalizma.
Konferencija će obuhvatiti učesnike iz zemalja četiri regiona.
Ciljna grupa su:
-mladi lideri
-omladinski radnici
-istraživači.
Potrebno je da svi učesnici imaju iskustva u ovoj oblasti, da znaju engleski jezik.
Više informacija na:
https://www.salto-youth.net/…/ywagainstradicalisation/

Please follow and like us:

Leave a Reply