Nauka i umjetnost na Otvorenim danima nauke

Ministarstvo nauke je objavilo javni poziv za umjetnike sa prebivalištem u Crnoj Gori (uključujući studente) za predloge umjetničkog predstavljanja rezultata naučnoistraživačkih projekata, u okviru manifestacije “Otvoreni dani nauke” od devetog do 11. oktobra.

Oslanjajući se na praksu u svijetu, da se u promociju nauke za širu javnost uključuju i umjetnici, kako bi se naučni rezultati i željene poruke efektnije, jasnije i upečatljivije prenijele publici, u realizaciju promocije projekata želimo da uključimo umjetnike iz Crne Gore. Prezentacije projekata bi bile na umjetnički način posredovane, koristeći neki od umjetničkih medija – fotografiju, grafički dizajn, crtež, tekst, performans, instalaciju, pokret, zvuk, film.
Ovakav pristup saradnje nauke i umjetnosti je i lajtmotiv ovogodišnjeg festivala, a centralni događaj će biti [email protected] kojim će se obilježiti uključivanje Crne Gore u CMS eksperiment u CERN-u.
Detalji o projektima za čiju prezentaciju upućujemo javni poziv mogu se naći na sajtu Ministarstva.
Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu nauke, u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF ili Word formatu, lično, poštom, ili elektronskim putem na adresu: Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, do četvrtog septembra 2017. godine, do 15 časova.

Please follow and like us: