mladiinfo

Nagrade za žene u oblasti tehnologije

Pozivaju se zainteresovane kandidatkinje da se prijave za nominacije za Abie nagrade.

 

OBLAST:

 

Tehnologija

 

OPIS

 

Nagrade su namijenjene ženama koje rade u oblasti tehnologije. U okviru programa najbolje će dobiti novčanu nagradu i priliku da govori na Grace Hopper Celebration. Aplikantkinjama će biti pokriveni svi troškovi učešća. U okviru programa dodjeljuju se nagrade u sljedećim kategorijama:
• Tehnološki lider;
• Student sa vizijom;
• Tehnološko preduzetništvo;
• Lider u nastajanju u čast Denice Dentona;
• Agent promjena;
• Tehnolog u nastajanju;
• Nagrada za edukatora u čast Njutna;
• Socijalni uticaj.
U okviru nagrade za tehnološkog lidera aplikantkinje moraju raditi na projektima koji zahtjevaju dobro znanje u oblasti tehnologije i koji će doprinijeti većoj uključenosti žena u toj oblasti. Nagrada za tehnološkog lidera je najprestižnija nagrada koja podržava žene koje su vodile i razvile proizvod, proces ili inovaciju koja je značajno uticala na poslovanje i na društvo. Pobjednici ove kategorije će imati priliku da na proslavi Grace Hopper prezentuju svoj projekat i da osvoje novčanu nagradu u iznosu od 20,000 dolara. Student vizije je nagrada koja je namijenjena mladim studentkinjama koje se bave tehnologijom i koje posmatraju društvo kome je njihov izum posvećen. Da bi bili dio programa aplikanti moraju snimiti video koji ne smije biti kraći od jednog, a duži od tri minuta. U tom videu aplikant mora da predstavi svoju viziju studenta kao što je on. U kategoriji studenta vizije dodjeljuje se nagrada u iznosu od 7000 dolara. Pravo da se prijave imaju studenti diplomskih i postdiplomskih studija. Nagrade u kategoriji za tehnološko preduzetništvo su namijenjene ženama koje se bave inovativnim i upečatljivim preduzetništvom koje je vezano za oblast tehnologije, U okviru ove kategorije aplikantkinje osvajaju novčanu nagradu u iznosu od 7000 dolara. Nagrada za lidera u nastajanju je nagrada koja se dodjeljuje u čast Denice Dentona i namijena je studentima koji su pri kraju svojih studija, a koji rade kvalitetna istraživanja i koji imaju uticaj na različitosti. Kao i u prethodnim kategorijama i u ovoj aplikantkinja osvaja nagradu u iznosu od 7000 dolara i mogućnost da prezentuje svoj rad na manifestaciji. Nagrade za agenta promjena su namijenjene ženama koje su stvorile nove mogućnosti za sve djevojke i žene koje žele da se bave tehnologijom. I u okviru ove kao i u gore navedenim kategorijama aplikantkinje imaju iste benifite. Nagrada za tehnologa u nastajanju je namijenjena ženama koje su imale lidersku ulogu u projektima čiji je fokus bio veće uključivanje žena u oblast tehnologije i većeg uspjeha na terenu. Nominacije za nagradu edukatora u čast Isaka Njutna i za kategoriju socijalnog uticaja su zatvorene.

 

USLOVI

 

Pravo da se prijave imaju aplikantkinje koje se bave tehnologijom i oni koji podržavaju žene koje se bave ovom oblasti. Uslovi učešća zavise od kategorije za koju se aplikant prijavljuje, a oni su po kategorijama sljedeći:

• Nagrada za tehnološkog lidera:
– Pokazuje vođstvo u preduzimaju održivog tehnološkog rada koji pokriva novo važno područje;
– Da je njegov/njen tehnološki doprinos uticao na poslovanje ili na društvo;
– Da je svojim radom povećao/la uticaj žena u oblasti tehnologije.

• Da bi se prijavio/la za nagrade za studenta vizija aplikant mora biti student na diplomskim ili osnovnim studijama, pored toga mora imati više od 18 godina;

• Da bi bio kvalifikovan za nagradu lidera u nastajanju aplikant mora da:
– pokazuje liderske sposobnosti pokretanjem i funkcionisanjem novih tehnoloških inovacija koje poslovanje čine održivim;
– Da je svojim radom povećao uticaj žena u oblasti tehnologije koje će doprinijeti razvoju preduzetništva;
– Da je prepoznat kao model uzorka.

• Da bi bili kvalifikovani za nagradu preduzetnika u nastajanju aplikanti moraju:
– Da imaju do četrdeset godina;
– Da su završili studije na nekom akredotovanom univerzitetu;
– Da posjeduju visok kvalitet istraživanja u oblasti inžinjeringa ili fizike;
– Da posjeduju dobnre liderske sposobnosti;
– Da njihv rad promoviše različitosti.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu programa.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

Prvi mart 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
Nagrade za žene u oblasti tehnologije

Please follow and like us: