M!M obilježio Dan zdravlja

NVO Mladiinfo Montenegro povodom Svjetskog dana zdravlja 7. aprila uspješno je realizovala volontersku akciju na Trgu nezavisnosti koja je trajala od 13 do 16 časova.

Članovi organizacije, obučeni u medicinsko osoblje, dijelili su prolaznicima ceduljice sa savjetima za zdravlje, a takođe i svim zainteresovanima mjerili krvni pritisak, nivo šećera u krvi kao i tjelesnu težinu.Preko pedeset građana, uglavnom starijih, prišli bi štandu kako bi obavili mjerenjea, a dobili su i savjete kako da unaprijede zdravlje. Ovim smo željeli da podignemo svijest naših građana o tome koliko je zdravlje bitno i da ih podsjetimo da bi češće trebalo da posjete ljekare i obave rutinske kontrole. Na taj način obezbjeđuje se prevencija i sprječava napredovanje bolesti.

Ovim putem smo takođe htjeli da informišemo građane o zdravim stilovima života . Koliko je akcija bila interesantna pokazuje i činjenica da su građani sami prilazili članovima i volonterima i interesovali se za ono što rade. NVO Mladiinfo Montenegro će učestvovati na Festivalu zdravlja i zdravih stilova života koji će se održati 8. i 9. aprila u Delta City- ju. Tom prilikom ćemo predstaviti ljetnje kampove za mlade i djecu o zdravim stilovima života i sportu koje organizujemo u Sutomoru i Prčnju u junu i julu. Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih. M!M teži da mladima obezbijedi uslove za ispunjavanje njihovih ciljeva i potreba, kao i ispoljavanje talenata i mogućnosti, a sve u cilju dobrobiti cjelokupnog društva.

Please follow and like us: