M!M na panel diskusiji o studentskom aktivizmu

Studenti Univerziteta Crne Gore nemaju povjerenja u Studentski parlament, zbog čega bi predstavnici trebalo više da se posvete evidentiranju i rješavanju njihovih problema, generalna je poruka sa panel diskusije ”Ima li studentskog aktivizma u Crnoj Gori?” koju su organizovali Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPS) i Centar za gradjansko obrazovanje (CGO).

 

Studenti su najviše raspravljali da li parlament obavlja valjano posao, za koji je izabran. Urednica u studentskom radiju ”Krš” Iva Malešević upitala je predsjednika studentskog parlamenta Miloša Pavićevića da se sjednice ovog tijela uživo prenose putem pomenutog medija.Pavićević je izbjegao direktan odgovor na ovo pitanje i kazao da je parlament spreman da izvještaj sa svake skupštine dostavi svim medijima, kako bi svi studenti dobili informaciju o čemu se pričalo na sjednici.Studentima je prikazan i kratkometražni film ”Vice versa”, koji govori o studentskom aktivizmu.Studenti privatnih fakukteta Balša Lubarda i Goran Lalević smatraju da film nije pogodio temu, jer govori samo o studentskom aktivizmu na državnom univerzitetu. Pojedini studenti su smatrali da u filmu nijesu objektivno predstavljene pojedine studentske organizovane aktivnosti, kao što je bio protest. Režiser filma Bojan Stijović pojasnio je prisutnima da nije želio da prikaže objektivno stanje o studentskom aktivizmu, već kako na ovu temu gledaju dvoje studenata Dragana Čomagić i Gojko Berkuljan.

Panel diskusija održana je 29.10.2015. u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, a dio je projekta «Da samo znanje donosi zvanje!», koji CGO realizuje u saradnji sa ELIAMEP-om, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i Heinrich Boll fondacije.
Please follow and like us: