m!M na otvaranju Škole za demokratsko rukovođenje

Škola za demokratsko rukovođenje svečano je otvorena 12. februara 2018. godine u EU Info centru u Podgorici.

 

Gosti na događaju bili su: Margaret Ann Uyehara-ambasadorka SAD, Mladen Chervenyakov -ambasador Bugarske, Arne Sanes Bjornstad -ambasador Norveške, Mr Boris Raonić -direktor Škole za demokratsko rukovođenje.

Cilj otvaranja škole koju vodi Građanska alijansa je oblik dodatnog obrazovanja, okvira za postizanja novih teorijskih i praktičnih znanja i tehnika koje će učesnicima omogućiti profesionalnije, efikasnije i modernije obavljanje javnih poslova kojima se bave.

Ideja organizatora je stvaranje političke elite u Crnoj Gori, uspostavljanje kompetentnih, efikasnih političara i društvenih aktivista sposobnih da usvoje i koriste različite znanja, činjenice, razmišljaju i djeluju, razumiju osnovne vrijednosti na kojima se zasniva ideja i praksa razvoja demokratskog društva i vrijednosti evropskih integracija.

Škola demokratskog liderstva počela je da radi 2002. godine, sa misijom dodatnog obrazovanja aktivnih i budućih stvaraoca političkih odluka, prepoznatih nosilaca društvenih promjena i kreatora javnog mnjenja, potencijalnih i aktivnih inicijatora pozitivnih društvenih procesa i reformi.

“Crna Gora je ojačala demokratske institucije, stvorila stabilniju sredinu za strane investicije i nastavila da bude luka mira i stabilnosti u regionu, zbog čega zaslužuje da bude pohvaljena”, navela je ambasadorka SAD-a Margaret Ann.

Please follow and like us: