Mladiinfo Montenegro na studijskoj posjeti u Ulcinju

Predstavnice Mladiinfo Montenegro prisustvovale su studijskoj posjeti albanske nevladine organizacije New Vision, 27. marta 2016. godine u Ulcinju. 

Održana je radionica na kojoj su učesnici kroz rad u četiri različite grupe radili na identifikaciji problema sa kojima se suočavaju mladi u Crnoj Gori i Albaniji. Nakon radionice, napravljen je rezime grupnih diskusija kroz prezentaciju donesenih zaključaka. U sklopu događaja, održan je i NVO sajam, na kojem su predstavnici imali priliku da predstave svoje organizacije ali i da se upoznaju sa radom drugih organizacija,  u cilju jačanja partnerstva i razvijanja budućih zajedničkih projekata.

newvision

New Vision je albanska omladinska organizacija sa sjedištem u Tirani. Ciljna grupa organizacije su mladi, a bave se promocijom volonerizma i volonterskog rada. 

Please follow and like us: