Međunarodna ljetnja škola sajber bezbjednosti

NCI agencija NATO-a, Europol, Defence Cyber Command i Hague Security Delta organizuju međunarodnu ljetnju školu o sajber bezbjednosti (ICSSS).

Škola će se održati od 20. avgusta do 25. avgusta u Hagu. ICSSS će ugostiti 60 studenata tokom petodnevnog programa koji će obuhvatiti različite aspekte sajber bezbednosti. Glavni fokus će biti vezan za tehnološka pitanja, ali pravna i politička pitanja će takođe biti uključena u program kursa. Pored predavanja NATO agencije NCI, studenti će imati i predavanje iz međunarodnih organizacija.

Kandidati moraju biti studenti doktorskih nauka, ili biti u poslednjoj godini mastera.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju i motivaciono pismo.

Rok za prijavu je prvi jun 2017. godine.

Više informacija na sajtu: http://www.summerschoolcybersecurity.org.

Please follow and like us: