Master stipendije u oblasti klasične muzike

Victoria muzička škola iz Novog Zelanda dodjeljuje stipendije istaknutim studentima koji upisuju ovu obrazovnu instituciju.

OBLAST:

Klasična muzika

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenoj oblasti. Svake godine institucija dodjeljuje jednu stipendiju za studente iz cijelog svijeta u iznosu od 1000 dolara na osnovu znanja i finansijske potrebe.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije u gore navedenoj oblasti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da posjeduju bečelor diplomu u gore navedenoj oblasti;
• Da posjeduju dobar akademski potencijal;
• Da dobro poznaju engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na linku.

ROK ZA PRIJAVU:

31. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije.

Please follow and like us: