Legalizacija neformalno sagrađenih objekata – Trening

ADP-Zid organizuje trening na kome će učesnici moći da nauče više o legalizaciji neformalno sagrađenih objekata i socijalnom stanovanju.

OBLAST:

Imovinsko pravo

OPIS

Trening će obuhvatiti prostorno planiranje i razvoj komunikacionih vještina, sa posebnim osvrtom na direktnu komunikaciju sa građanima, kao i sa medijima, što će učesnicima pružiti odličnu osnovu za dalje bavljenje i aktivizmom u pomenutim oblastima.

Maksimalan broj učesnika na treningu je 15, a najmotivisaniji i najodgovorniji polaznici imaće priliku da budu angažovani kao asistenti u procesu legalizacije neformalno sagrađenih objekata, kako bi pružali građanima informacije i podršku u procesima legalizacije objekata u gradovima u kojim žive. Trening će se održati krajem februara-početkom marta u Podgorici, a ADP-Zid će pokriti troškove za učešće učesnike iz drugih gradova.

Zbog prirode i oblasti projekta u okviru kog će se trening održati, na obuku se pozivaju kandidati iz svih gradova Crne Gore. Poziv je otvoren za studente političkih i pravnih nauka, građevinskog fakulteta, nezaposlene, ali i za sve one koji se interesuju za temu stanovanja i sprovođenja legalizacije.

USLOVI

Bez posebnih uslova

NAČIN PRIJAVE

Kratku biografiju i motivaciono pismo potrebno je dostaviti na e-mail [email protected] , a za sve dodatne informacije se možete obratiti na broj telefona 067 210 848

ROK ZA PRIJAVU:

20. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite oglas na zvaničnoj veb prezentaciji ADP – Zid

Please follow and like us: