mladiinfo

Konferencija o strukturalnim ekonomskim reformama u Parizu

Svjetska banka objavljuje poziv za konferenciju koja će se održati u Parizu.

 

 

OBLASTI:

 

Ekonomija

 

OPIS

 

U okviru konferencije aplikanti će imati priliku da čuju iskustva i da steknu znanja od svih aktera koji su uključeni u proces donošenja odluka kada je oblast ekonomije u pitanju. Teme koje će se obrađivati na konferenciji su: promjene u nadmetanju na tržištu roba i usluga u periodu od 1990-ih do danas; uzroci promjena, kao što su inovativne tehnološke promjene i globalizacija; uticaj promjena na tržištu roba i usluga na rast produktivnosti, raspodjelu prihoda; implikacije na politiku nadmetanja i tržišnu regulativu; najskorija istraživanja mikroekonomskih i makroekonomskih efekata tržišne reforme; razlike u prioritetima tržišta roba i usluga razvijenih i zemalja u razvoju i kriterijumi za sprovođenje reformi; dopunske političke akcije koje su potrebne da bi se dovršile reforme u nadmetanju na tržištu roba i usluga, inovacijama i podršci u razvoju; osvrt na dosadašnja iskustva sa promjenama u uređenju kao i na šira istraživanja o političko-ekonomskim pokretačima reformi tržišta roba i usluga.

 

USLOVI:

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da podnesu istraživački rad koji se bavi gore navedenim temama a zasnovan je na empirijskim činjenicama.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se moraju podnijeti organizatorima konferencije na njihove mejl adrese:
– Patricia Neidlinger [email protected]
– Ivana Ticha [email protected]
– Amelia Godber [email protected]

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

31. januar 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije: Konferencija o strukturalnim ekonomskim reformama u Parizu
Konferencija se organizuje u partnerstvu sa Međunarodnim monetarnim fondom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj.

Please follow and like us: