mladiinfo

Iskustvo: Kristina Pavićević

Volonterka NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) Kristina Pavićevic učestvovala je na treningu (training course – TC) pod nazivom “Instrumenti za društveni razvoj – drugi dio”, koji je održan od prvog do osmog decembra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji u okviru Erasmus+ programa.

 

Sa željom da podijeli svoje iskustvo, Pavićević je iznijela utiske:
“Trening je održan u Vrnjačkoj Banji, Centralna Srbija – u mjestu sa bogatom kulturom i istorijom. Iskustvo koje sam stekla na treningu me je podstaklo da se bavim i razmišljam o mnogim stvarima. Trening je bio edukativan; znanje se prenosilo sa lakoćom, sistematski i vrlo koncentrisano, što je svima omogućavalo usvajanje materije bez obzira na nivo dotadašnjeg znanja. Radionice su bile prilagođene svima – kako onima koji se profesionalno bave plesom, glumom ili radom sa mladima sa invaliditetom, tako i rekreativcima i onima koji nemaju prethodnog iskustva. Uz pomoć profesionalaca, imala sam priliku da naučim mnoge stvari i da čujem iskustva o socijalnoj inkluziji lica sa invaliditetom. Ovo je bila jedinstvena prilika da upoznam nove ljude i da ostvarim nove kontakte. Zahvalna sam NVO Mladiinfo Montenegro koja mi je omogućila da budem dio ovog divnog iskustva. Posebnu zahvalnost dugujem predsjednici Milici Žugić i Elmi Selmanović koje su vjerovale u mene i pružile mi ovu izvanrednu priliku, kao i trenerima Vesni i Mileni. Kada bi mi se opet pružila prilika da budem dio ovakvog treninga, bez razmišljanja bih prihvatila”.

Please follow and like us: