mladiinfo

Potreban projektni menadžer Human Health Project organizaciji

Organizacija Human Health Projects iz Los Anđelesa poziva volontere iz čitavog svijeta da se prijave na radnu poziciju projektnog menadžera.

OBLAST:

biznis, menadžment

OPIS

Program je namijenjen mladim kreativnim ljudima koji će se priključiti HHP timu. U okviru programa, volonteri će pomagati timu za razvoj biznisa u pripremi dokumenata za prijedlog odgovora vezanih za nove poslovne mogućnosti. Odabrani kandidati će raditi nekoliko sati na sedmičnom nivou u toku perioda od šest mjeseci do godinu dana. Volonteri će imati sljedeće odgovornosti:

– koordiniranje članovima tima za pripremanje dokumentacije koja ide u prijedlog projekata;
– učestvovanje u pripremi prijedloga budžeta;
– bliska saradnja sa ostalim timovima organizacije koji su važni faktori za uspjeh;
– rad na razvoju i kontroli kvaliteta projekta;
– nadgledanje i pregled konačne verzije dokumenata koja su završena i spremna za podnošenje;
– pomoć pri održavanju stvari koje su korišćene u pripremi same dokumentacije;
– obavljanje ostalih zadataka za koje je volonter kvalifikovan.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz čitavog svijeta. Da bi ostvarili pravo na prijavu, kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove:

– kandidat posjeduje bečelor diplomu u oblasti poslovne administracije i nauke o stilovima života;
– kandidat ima minimum pet godina iskustva u menadžmentu i razvoju komercijalnih ideja;
– kandidat koristi Microsoft Office programe i ima odlične kompjuterske vještine;
– kandidat ima dobre organizacijske i interpersonalne vještine;
– kandidat ima sposobnost da se nosi sa promjenom prioriteta organizacije;
– kandidat posjeduje znanje u oblasti zdravstva ili farmacije;
– kandidat ima dobre komunikacione vještine.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti rezime i propratno pismo na e-mail adresu [email protected]

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

Human Health Projects je svjetska neprofitna organizacija kojoj je cilj da unaprijedi opšte znanje ljudi o zdravstvenoj zaštiti. Cilj organizacije je edukuje javnost o važnosti zdravstvene zaštite kroz razne kampanje i druge načine informisanja.

Detaljnije: Potreban projektni menadžer Human Health Project organizaciji

Please follow and like us: