mladiinfo

HHP volonterski program za genetičare u Americi

Human Health Project (HHP) neprofitna organizicija objavljuje poziv naučnicima sa iskustvom u analizi DNK sekvence da se prijave za HHP volonterski program u Los Anđelesu.

OBLAST:

biologija, bioinformatika, ljudska genetika

OPIS

HHP volonterski program je predviđen za trajanje od šest do dvanaest mjeseci i uključuje nepuno radno vrijeme (od 10 do 30 sati rada nedjeljno). Učesnici će raditi na poziciji genetskog istraživača i blisko sarađivati sa timom naučnika i informatičkog osoblja, kao i sa konsultantom za projekte kupaca.

Volonteri će učestvovati u riješavanju problema i razvijanju prilagođenih alata za analizu i razvoj dokumentacije i materijala za podršku. Kandidat koji bude dio volonterskog programa će se osposobiti za platformu analize sekvenci sljedeće generacije (NGS).

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat ima od četiri do šest godina iskustva u biotehnologiji ili farmaceutskoj kompaniji
– PhD iz oblasti biologije sa iskustvom u analizi podataka NGS-a
– iskustvo u oblasti bioinformatike
– iskustvo u ljudskoj genetici.

Od kandidata se očekuje da bude voljan da povremeno putuje (konferencije, štandovi). Kvalifikovani kandidati imaju izražene interpersonalne i komunikacione vještine.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: [email protected]

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

HHP je globalna neprofitna organizacija posvećena pružanju pomoći pojedincima i produbljivanju znanja o zdravstvu putem razmjene zdravstvenih informacija. HHP prikuplja, analizira i dijeli informacije o zdravlju kako bi osnažila i informisala pojedince o njihovom zdravstvenom stanju.

Detaljnije: HHP volonterski program za genetičare u Americi

Please follow and like us: