mladiinfo

Foto konkurs za promociju turizma u Nikšiću

Društvo mladih ekologa Nikšić u okviru pete faze projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ otvara foto konkurs za građane i turiste na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“.

 

OBLAST:

 

fotografija

 

OPIS

 

Konkurs je dio projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ koji je finansijski podržan na konkursu SO Nikšić za finansiranje NVO i planski se realizuje od jula 2017. godine.

Cilj je da se javnosti predstave mogućnosti unapređenja eko turističke ponude grada na lokalitetima koji su poznati široj javnosti, ali nijesu dovoljno iskorišćeni, kao i na lokalitetima koji do sada nijesu valorizovani i poznati široj javnosti.

Nakon zatvaranja konkursa biće formiran žiri koji će izabrati 15 najboljih fotografija, koje će se izraditi i od kojih će biti organizovana izložba. Autori najboljih fotografija po ocjeni žirija biće nagrađeni.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati čije fotografije sadrže lokalitete sa teritorije Nikšića za koje učesnik konkursa smatra da su atraktivni za posjetioca, a da do sada nijesu ekoturistički valorizovani. Poželjno je da fotografije budu bolje rezolucije.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti fotografije i informacije o lokalitetu na e-mail adresu: [email protected]

 

ROK ZA PRIJAVU:

25. decembar 2017. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) je nevladina, neprofitna ekološka organizacija osnovana 18. januara 1993. godine. Misija organizacije se zasniva na zaštiti i unapređenju životne sredine i prirodnih resursa u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja kroz uključivanje i saradnju svih činilaca društva.

Detaljnije:

Upoznaj skriveni Nikšić

Please follow and like us: