mladiinfo

Master i PhD stipendije na Melburn univerzitetu

Univerzitet u Melburnu objavljuje konkurs za dodjelu Ernst and Grace Matthaei stipendija studentima koji žele da sprovode master i PhD istraživanja na tom Univerzitetu u akademskoj 2018. godini.

OBLAST:

optika, genetika, botanika, zoologija, geologija, mikrobiologija i biohemija

OPIS

Godišnje se dodjeljuju jedna do dvije Ernst and Grace Matthaei stipendije i dostupne su za period od dvije godine za kandidate magistarskih istraživanja i tri godine i pet mjeseci za PhD studente.

Pored novčane stipendije u iznosu od 28 000 dolara godišnje za troškove života, odabrani kandidati će imati ograničeno plaćeno bolovanje, porodiljsko ili roditeljsko odsustvo, dodatak za preseljenje, dodatak za tezu i druge beneficije.

USLOVI

Odabir kandidata se vrši na osnovu akademskih zasluga i drugih faktora relevantnih za predloženo istraživanje – profesionalno iskustvo, referentne publikacije ili specijalističke medicinske kvalifikacije. Mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) a) prijavili su se i ispunjavaju uslove za prijem na magistraski istraživački program ili PhD program za diplomu na Univerzitetu u Melburnu
ili
b) trenutno pohađaju istraživački program na Univerzitetu i ostalo im je najmanje 12 mjeseci kandidature

2) sprovode istraživanja koja se odnose na optiku, posebno na genetiku, botaniku, zoologiju, geologiju, mikrobiologiju ili biohemiju
3) trenutno nijesu ispunili uslove za istraživanja na nivou kursa za koji se dodjeljuje stipendija.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Studenti Univerziteta u Melburnu koji su upisani na istraživački program za koji žele da primaju Ernst and Grace Matthaei stipendiju moraju se prijaviti putem Studentskog portala.

Svi ostali kandidati moraju popuniti onlajn prijavni obrazac za prijem na Univerzitet . U svojoj prijavi kandidat mora navesti da želi da bude razmotren za Ernst and Grace Matthaei stipendiju.

ROK ZA PRIJAVU:

31. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Osnovan 1853. godine, Univerzitet u Melburnu daje značajan doprinos društvu u istraživanju, učenju i nastavi i angažovanju.
Univerzitet u Melburnu uživa izvanrednu reputaciju i prema svjetskim rang listama je vodeći sveobuhvatni istraživački univerzitet i jedan od top 50 univerziteta u svijetu.

Detaljnije: Master i PhD stipendije na Melburn univerzitetu

Please follow and like us: