mladiinfo

ECPR konferencija za mlade istraživače u Rumuniji

ECPR Standing Group poziva mlade istraživače da se prijave za učešće u konferenciji pod nazivom “Political Leaders in Central and Eastern Europe: Roles, Actions and Consequences” koja će se održati od 19. do 21. aprila na Univerzitetu Babeš Boljaj (Babes-Bolyai University) u Rumuniji.

 

OBLAST:

politika Centralne i Istočne Evrope

 

OPIS

ECPR međunarodna konferencija ima za cilj da premosti jaz u literaturi koji je nastao usljed nedostatka istraživanja o političkom i partijskom liderstvu u novim demokratskim i zemljama u tranziciji. Fokus je na zemljama Centralne i Istočne Evrope, te je konferencija namijenjena istraživačima koji analiziraju i objašnjavaju varijacije stilova liderstva, aktivnosti lidera i posljedice njihovih aktivnosti na političke partije i političke sisteme uopšte.

Događaj će okupiti 25-30 istraživača koji rade na pomenutoj temi. U zavisnosti od kvaliteta i obima radova, organizatori će objaviti rad u internacionalnom recenzentskom časopisu ili u izdanju cijenjenih i priznatih izdavača.

Radovi će biti predstavljeni u sljedećem formatu: 15 min. prezentacija + 15 min. diskusija. Podstiču se tri vrste radova:

1. teorijski radovi koji govore o definiciji i konceptualizaciji političkog i / ili partijskog rukovodstva – široka perspektiva koncepata (npr. stil liderstva) i veze sa postojećim analitičkim dimenzijama;
2. metodološki radovi koji se bave pitanjem mjerenja uloga, djelovanja ili uticaja lidera – inovativne metode i podaci;
3. empirijski radovi koji pokušavaju da objasne varijacije u stilovima liderstva, akcijama i posljedicama na makro- (društvo), mezo- (partije) i mikro-nivoima (pojedinci); dobrodošli su i radovi koji se posebno fokusiraju na varijacije između partija i lidera;

Takođe, organizator podstiče i studije slučaja pojedinačnih lidera ili partija, iako se prednost daje uporednim studijama, pri čemu su poželjne longitudinalne analize. Radovi koji predstavljaju pojedinačne studije slučaja moraju imati za cilj izgradnju, testiranje ili modifikaciju teorija umjesto da budu fokusirani na pojedinačne slučajeve.

Nema naknade za učešće u konferenciji, a organizatori će obezbjediti smještaj i obroke tokom trajanja konferencije. Na raspolaganju je i ograničen broj naknada za putne troškove, te ukoliko žele da budu razmotreni za naknadu, aplikanti to moraju navesti u prijavnom obrazcu. Prioritet se daje mladim istraživačima (uključujući i kandidate sa doktorskih studija). U slučaju koautorskih radova, organizatori će pokriti troškove za jednog autora.

 

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju mladi istraživači, priznati akademici i istraživači koji su povezani sa institucijama Zapadne, Centralne i Istočne Evrope.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je preuzeti prijavni obrazac na: Prijavni obrazac, popuniti i dostaviti na e-mail adresu: [email protected]

 

ROK ZA PRIJAVU:

1. februar 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

ECPR Standing Groups je organizacija koja nastoji da obezbjedi sredstva za povećanje saradnje između naučnika specijalizovanih za istu oblast istraživačkog / akademskog interesovanja i neformalnu strukturu koja omogućava bliži oblik razmjene.

Detaljnije: ECPR konferencija za mlade istraživače u Rumuniji

Please follow and like us: