mladiinfo

Doktorsko-pripravnički program Nacionalnog univerziteta UN-a

Nacionalni univerzitet Ujedinjenih Nacija objavljuje poziv za program stažiranja za studente koji su se upisali na doktorske studije. U okviru ovog programa aplikanti će imati priliku i da sprovedu svoja istraživanja zajedno s istraživačkim timom Univerziteta.

U okviru programa aplikanti, odnosno pripravnici, imaće priliku da objave jedan ili više istraživačkih članaka. Program će trajati tri mjeseca, a održaće se u Helsinkiju. Pripravnici, odnosno doktorandi imaju priliku da objave svoje članke u istraživačkom časopisu Univerziteta. Pored toga imaće priliku da prezentuju svoje radove na seminarima svog istraživačkog tima.
Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove: da su upisani na doktorske studije i da su spremni da sprovedu svoja istraživanja u oblasti razvojne ekonomije, moraju imati dobro znanje engleskog jezika, da imaju dobre kvantitativne i kvalitativne analitičke sposobnosti.
Prednost će imati mladi istraživači na početku svojih karijera, žene i aplikanti koji dolaze iz zemalja u razvoju. Univerzitet dodjeljuje mjesečne stipendije u iznosu do 1600 eura za pokrivanje troškova života u Helsinkiju, troškove putovanja do i od Helsinkija, kao i zdravstveno osiguranje. Da bi se prijavili za program aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu, a njihov mentor sa doktorskih studija mora poslati pismo preporuke. Pored toga aplikanti moraju poslati i svoju kompletnu biografiju. Pismo preporuke se šalje na sljedeću adresu: [email protected]

Svi koji žele da se prijave to mogu učiniti najkasnije do tridesetog septembra 2017. godine.

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
https://www.wider.unu.edu/.

Please follow and like us: