DOKTORSKE STIPENDIJE U AUSTRIJI

Austrian Science Fund poziva zainteresovane doktorande informatičkih nauka iz cijelog svijeta da se prijave na LogiCS doktorski program. U ponudi je jedno mjesto, a program će trajati tri godine, uz mogućnost produženja od godinu dana.

Godišnja nadokanda iznosi oko 20,047 evra, neto, što znači da je obezbijeđeno i zdravstveno i svako drugo osiguranje. Odobreni kandidat će biti rasporedjen na jedan od tri austrijaska univeziteta uključena u program ( Tehnološki Univerzitet iz Beča, Tehnološki Univerzitet iz Graca i Johanes Kepler Univerzitet iz Linca). Očekuju se prijave studenata koji su s izvrsnim uspjehom zavrđili magistarske sutdije u oblasti informatičkih nauka, matematike i drugih relavnatnih polja.
Način prijavljivanja je onlajn, a rokovi za slanje prijava su 15. jun, 1. septembar, 1. decembar i 1. mart.
Detaljnije infrmacije o ovom programu mogu se naći na zvaničnom sajtu ove institucije:
http://logic-cs.at/phd/admission/.

Please follow and like us: