Članice M!M-a učile o servisima podrške za OSI

Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške (MERSP) organizovala je 12. i 13. juna 2015. godine dvodnevni seminar na temu “Socijalni servisi podrške za osobe sa invaliditetom”. Učesnici obuke bili su predstavnici organizacija članica Mreže, medju kojima je i Mladiinfo Montenegro, kao i predstavnici Opštine Herceg Novi.

Seminar je realizovan u okviru projekta „Pružanje kvalitetnih servisa podrške za OSI” koji je odobren na Konkursu  za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Opšti cilj programa je razvoj socijalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori kroz partnerstvo, saradnju i umrežavanje na svim nivoima, specifični ciljevi su jačanje kapaciteta članica mreže, razvoj saradnje  i umrežavanja sa drugim NVO OSI i jačanje saradnje sa predstavnicima institucija, ministarstava i sl. Ciljna grupa su organizacije osoba sa invaliditetom, pružaoci socijalnih servisa podrške, institucije, donosioci odluka, volonteri, osobe sa invaliditetom i građani Crne Gore.

Treneri na seminaru bili su Marta Anđelić, psiholog i profesor defektoloških nauka Čedo Veljić.Učesnici su imali priliku da čuju o različitim servisima koji postoje u našoj zemlji, ali i o onima koji još uvijek nijesu razvijeni. Upoznali su se sa zakonskom regulativom iz ove oblasti, kao i sa situacijom na terenu.

Please follow and like us: